In Dit Artikel:

Het conceptuele raamwerk voor de boekhouding is een systeem van onderling gerelateerde financiële rapportagedoeleinden, boekhoudkundige informatiekarakteristieken, elementen van financiële overzichten, en beginselen voor de waardering en opname van transacties. Een conceptueel kader is nodig voor alle partijen die door de boekhouding worden beïnvloed in relatie tot hun respectieve capaciteit, te weten regelgevende regelgevende instanties, ondernemingen die financiële overzichten opstellen en gebruikers van jaarrekeningen. Het conceptuele raamwerk voor de boekhouding is een bouwsteen die wordt gebruikt voor effectieve financiële verslaggeving.

Conceptueel raamwerk

Het conceptuele raamwerk biedt basisdoelstellingen voor financiële rapportering, fundamentele boekhoudkundige en financiële memorandumconcepten, en manieren om boekhoudkundige informatie te meten, financiële gebeurtenissen te herkennen en te rapporteren in het boekhoudsysteem. Het vergemakkelijkt het genereren van nuttige boekhoudkundige informatie voor degenen die investerings- en kredietbeslissingen nemen op een manier die hen helpt de economische middelen van een bedrijf, de aanspraken op hen en de veranderingen daarin te begrijpen. Het kader veronderstelt ook een redelijk niveau van bekwaamheid van gebruikers om de gerelateerde boekhoudkundige aangelegenheden te begrijpen.

Normen en regels

Het conceptueel kader speelt een belangrijke rol bij het vaststellen en uitgeven van standaarden en regels voor jaarrekeningen, die gebaseerd moeten zijn op een geheel van begrippen en doelstellingen. Zonder het gebruik van een gemeenschappelijke boekhoudkundige taal onder alle kiezers, kunnen regelgevende instanties nieuwe normen uitvaardigen op een willekeurige manier, wat nadelig kan zijn voor de verspreiding van nuttige financiële boekhoudingsinformatie.

Vergelijkbaarheid en consistentie

Het conceptuele kader biedt ook vergelijkbaarheid en consistentie van financiële overzichten. Door hetzelfde conceptueel kader te gebruiken, profiteren bedrijven van verhoogde efficiëntie en betere communicatie in het proces van hun financiële rapportage. Het kader stelt bedrijven ook in staat om snel opkomende praktische boekhoudkundige problemen op te lossen door te verwijzen naar de basisprincipes.

Begrip en vertrouwen

Het conceptuele raamwerk in de boekhouding verhoogt de kennis en het vertrouwen van financiële gebruikers in de financiële verslagen van bedrijven. Wetende dat de financiële overzichten van bedrijven zijn opgesteld in verband met een reeks algemene standaarden en regels voor de financiële administratie, kunnen beleggers en crediteuren beslissingen nemen op basis van de nominale waarde van de ontvangen financiële informatie. Inzicht in het kader, gebruikers van financiële overzichten kunnen wijzigingen in boekhoudnormen en -regels beter interpreteren, evenals verschillende praktijken die door bedrijven worden toegepast, wat op zijn beurt helpt bij de analyse van hun financiële overzichten.


Video: