In Dit Artikel:

Banken spelen veel verschillende rollen in de lokale en mondiale economie. Retailbankieren is dat deel van het bankbedrijf dat zich bezighoudt met individuele klanten en kleine bedrijven. Daarentegen hebben commerciële banken te maken met grote bedrijven en bedrijven. Retailbanking, vergeleken met andere soorten retailbedrijven, blijft achter bij het verzinnen van innovatieve producten. Dit is deels te wijten aan de aard van het bankbedrijf als geheel. Retailbanking in veel, zo niet de meeste, landen houdt zich aan de conservatieve bankfilosofie. Een dergelijke boodschap werd herhaald door Tang Shuangning, vice-voorzitter van de China Banking Regulatory Commission, toen hij de Chinese banken uitdaagde om met innovatieve producten te komen om concurrerend te blijven.

Diensten aangeboden door retailbanken

Retailbanken bieden een verscheidenheid aan belangrijke diensten aan hun klanten. De retailbanksector wordt vaak omschreven als een typisch massamarktbankbedrijf en biedt diensten aan zoals spaar- en betaalrekeningen en allerlei persoonlijke leningen, waaronder autoleningen en studieleningen. Retailbanken bieden ook hypotheekdiensten, debet- en creditcarddiensten en ATM-diensten aan, die allemaal essentieel zijn geworden voor de hedendaagse consument.

Welke rollen spelen retailbanken binnen economieën?

Retailbanken spelen een cruciale rol in hun thuiseconomie en hun activiteiten hebben ook implicaties voor de wereldeconomie. Ze bieden kritische kredietfuncties, die de motor van de economische groei in hun economieën grotendeels voeden. Wanneer de problemen in de retailbanksector het gevolg zijn, leidt dit vaak tot ernstige economische omstandigheden voor de economie als geheel. Wanneer retailbanken falen, is er weinig of geen krediet beschikbaar voor kredietzoekers en wordt de economische activiteit onder druk gezet.

Retailbanken en de subprime-crisis

Eind 2008 ontstond er een grote uitdaging voor retailbanking. Zowel retailbanken als commerciële banken verstrekten subprime-hypotheken aan consumenten die niet in aanmerking kwamen voor de omvang van de leningen die zij ontvingen. Hoewel dit proces een groot deel van de huizenhausse van de vroege 21e eeuw genereerde, werden de leningen uiteindelijk te omslachtig voor leners om terug te betalen. Dit probleem leidde tot uitval van leningen in de Verenigde Staten en leidde tot veel bankfaillissementen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. Het veroorzaakte een ernstige verslechtering van de wereldeconomie en leidde tot de economische en financiële crisis die begin 2009 het politieke landschap domineerde.

Problemen met Retail Banking en Consolidatie

Sommige banken wendden zich tot consolidatie om kosten te besparen om moeilijke economische omstandigheden te overleven. Vaak werkt consolidatie zoals bedoeld, maar het heeft ook zijn beperkingen. De federale wetgeving verbiedt een enkele bank in de Verenigde Staten om meer dan 10 procent van de Amerikaanse klantenmarkt te houden. Wanneer banken fuseren, maken ze ook winst in hun klantenbestand. Verschillende banken in de Verenigde Staten naderen de grens van 10 procent, dus voor die banken is verdere consolidatie mogelijk geen manier om hun problemen op te lossen.

Wat is de toekomst voor Retail Banking?

Hoewel retailbanken hun deel van de problemen hebben, wordt verwacht dat met de massale infusie van kapitaal in de banksector en de financiële sector door het economische stimuleringsprogramma van de federale regering, de meeste retailbanken zullen overleven en dat de kleinere retailbanken kunnen proberen samen te smelten met andere banken. De retailbanken om te overleven zijn degenen die minder risico's nemen en hun klanten op de eerste plaats stellen. Zo'n punt werd benadrukt door een financieel-bankanalist Rick Spitler, toen hij zei dat "toonaangevende instellingen degenen zijn die het beste werk verrichten door saillante verschillen in voorkeuren van klanten te onderzoeken en hun antwoorden dienovereenkomstig aan te passen." (Zie de bijgevoegde link over "Nieuwe overlevingsvaardigheden") Het is dus van vitaal belang voor banken om hun klantenservice te verbeteren en roofzuchtige kredietverleningstrategieën af te schaffen, met name op het gebied van rente op creditcards.


Video: A Brief History of Retail Banking