In Dit Artikel:

De wet van Indiana op onroerend goed en de rechten van huurders is vaak vaag en heeft de neiging om verhuurders te begunstigen ten opzichte van andere staten. De wetten van de staat inzake huisuitzettingen zijn daarbij ongebruikelijk ze staan ​​verhuurders toe om huurcontracten onmiddellijk te beëindigen voor een enkele overtreding.

Beveiligingsdeposito's

De wet van Indiana sluit niet de grootte van veiligheidsstortingen. Verhuurders zijn verplicht om borgsommen terug te betalen aan huurders binnen 45 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst. Inhoudingen zijn toegestaan ​​voor gemaakte kosten voor het repareren van schade veroorzaakt door huurders of onbetaalde huur. Verhuurders kunnen ook geld van de borg aftrekken voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de huurovereenkomst door de huurder. Een huurder die bijvoorbeeld vroegtijdig vertrekt en de huurovereenkomst schendt, kan zijn borg verliezen. De staatswet voorziet niet in rentebetalingen op veiligheidsdeposito's.

Onderhoud en reparaties

Hoewel huurders verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die zij aan het onroerend goed veroorzaken, zijn verhuurders verplicht om gehuurde eigendommen in bewaring te houden bewoonbare staat. Hoewel de term "bewoonbaar" vaag is gedefinieerd, omvatten de basisfuncties het afdichten van het eigendom en het verschaffen van toegang tot water, elektriciteit en adequate sanitaire voorzieningen. De wet vereist expliciet dat de woning te allen tijde over een adequaat verwarmingssysteem beschikt dat in werkende staat verkeert.

Geen enkele staatswet verleent of ontzegt huurders het recht om huur te weigeren als verhuurders niet de vereiste reparaties uitvoeren. Lokale jurisdicties hebben mogelijk hun eigen regels over dit onderwerp. Echter, als een woning onbewoonbaar wordt, kunnen huurders de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigen.

Kennisgeving en invoer

Eigenaars moeten huurders opgeven redelijk kennisgeving wanneer ze een gehuurd eigendom willen betreden. De term "redelijk" heeft geen formele definitie, maar het betekent over het algemeen minstens 24 uur, volgens de wettelijke website Landlordology. Verhuurders mogen eigendommen zonder voorafgaande kennisgeving betreden in noodsituaties. Bijvoorbeeld, als een huurder vermist is of een pijp barst, kan de verhuurder toestaan ​​dat een loodgieter het huis betreedt zonder eerst de huurder hierover te informeren. Verhuurders moeten een opzegtermijn van 30 dagen geven om de huur van een woning te verhogen en mogen de huur niet op een "discriminerende" manier verhogen.

uitzettingen

Als huurders achterblijven op de huurprijs, kunnen verhuurders een kennisgeving uitschrijven waarin ze worden verzocht het pand binnen 10 dagen te verlaten. Huurders kunnen de huurovereenkomst behouden als ze binnen de periode van 10 dagen de volledige huur betalen. De wet heeft geen bepalingen over late vergoedingen voor huur, maar verhuurders kunnen late vergoedingsclausules in huurcontracten opnemen.

Voor andere schendingen van de huurvoorwaarden kunnen verhuurders onmiddellijk aan het huisuitzettingsproces beginnen door een onvoorwaardelijke stopmelding te geven. Indiana biedt geen voorzieningen voor het verhelpen van de schending binnen een respijtperiode; verhuurders kunnen huurovereenkomsten onmiddellijk opzeggen voor elke belangrijke overtreding.


Video: