In Dit Artikel:

Het aanvullende beveiligingsinkomen (SSI) wordt beheerd door de socialezekerheidsadministratie om gehandicapte en behoeftige mensen te helpen betalen voor basisbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak. Net als andere mechanismen voor inkomenssteun biedt SSI regelmatige contante betalingen, maar het programma heeft zowel positieve als negatieve aspecten, vooral op het gebied van uitkeringen, verantwoordelijkheden, geschiktheid en timing.

De voor- en nadelen van aanvullend beveiligingsinkomen: nadelen

SSI-ondersteuning is beschikbaar voor personen met een laag inkomen die gehandicapt, blind of ten minste 65 jaar zijn.

Pro: voordelen

Een positief aspect van SSI is dat de voordelen van elke eiser gebaseerd zijn op een federale schaal, die een aanzienlijke mate van voorspelbaarheid en stabiliteit biedt. Hoewel het maximum varieert van jaar tot jaar, zijn wijzigingen gekoppeld aan de consumentenprijsindex. Daarnaast bieden veel staten aanvullende ondersteuning.

Een andere pro is dat SSI-ontvangers zich ook kunnen kwalificeren voor voedselbonnen en Medicaid-hulp. Als een persoon op een bepaald moment in zijn leven in staat was om belastbare lonen te verdienen, kan hij in aanmerking komen voor gelijktijdige socialezekerheidsuitkeringen.

Con: verantwoordelijkheden

Aan de negatieve kant zijn SSI-eisers verantwoordelijk voor het vinden, samenstellen en bekendmaken van een groot aantal persoonlijke gegevens, waaronder vertrouwelijke medische dossiers. Vooral ontoereikende of onnauwkeurige documentatie van een handicap kan ertoe leiden dat ambtenaren voordelen ontkennen of stopzetten.

Naast gezondheidsgerelateerde gegevens moet een SSI-aanvrager gedetailleerde informatie verstrekken over zijn inkomen, bezittingen en andere financiële middelen, waar en met wie hij woont en of hij aanvullende vormen van overheidssteun ontvangt.

Voors en tegens: in aanmerking komen

Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan SSI-ontvankelijkheidscriteria. Een voordeel is dat ondersteuning beschikbaar is voor iedereen met een beperkt inkomen en is uitgeschakeld, blind of minstens 65 jaar oud. In tegenstelling tot Social Security Disability Income, is de geschiktheid van SSI niet afhankelijk van eerdere werkgeschiedenis.

SSI-claims kunnen echter worden beïnvloed door een groot aantal factoren, waaronder de woonregelingen van de aanvrager. Betalingen aan een anderszins in aanmerking komende ontvanger kunnen bijvoorbeeld worden verminderd als hij een huur deelt met een partner of woont in een verpleeghuis dat hoofdzakelijk door Medicaid wordt gefinancierd.

Voors en tegens: timing

Een positief aspect van SSI is de regelmatigheid van betalingen: cheques worden op de eerste van elke maand aan alle ontvangers verstrekt. Het claimproces is echter traag en tijdrovend. Er kan een aanzienlijke vertraging zijn tussen het voltooien van een aanvraag en het ontvangen van een beslissing van de socialezekerheidsadministratie. Als een aanvrager het niet eens is met ambtenaren, over zijn of zijn geschiktheid of de hoeveelheid voordelen die hij moet ontvangen, gaat er meer tijd verloren terwijl hij de vastberadenheid aanroept.


Video: