In Dit Artikel:

Wanneer de economie struikelt, kan de overheid rentetarieven gebruiken om groei te stimuleren. Tijdens een recessie kan de overheid de rente aanzienlijk verlagen om bedrijven aan te moedigen om te lenen en consumenten om meer geld uit te geven. Maar het verlagen van de rentetarieven kan ook enkele negatieve gevolgen hebben, waaronder een slecht rendement op spaargeld.

Voors en tegens van lage rentetarieven: rentetarieven

Lage tarieven kunnen het moeilijker maken om inkomsten te genereren.

Gemakkelijker lenen

Het verlagen van de rente maakt lenen betaalbaarder voor zowel particulieren als bedrijven. Individuen kunnen profiteren van lagere tarieven op creditcards en sneller hun schulden betalen. Bedrijven kunnen leningen afsluiten om hun kantoren en fabrieken uit te breiden en meer werknemers aan te nemen. Dat kan op zijn beurt de economie stimuleren en in de loop van de tijd tot meer groei leiden.

Huisvestingsstimulus

Lagere rentetarieven maken huizen betaalbaarder door het percentage van het inkomen dat kopers moeten besteden aan hypotheekbetalingen te verlagen. Daardoor kunnen die kopers duurdere huizen kopen dan ze zich anders zouden kunnen veroorloven, terwijl ze shoppers met lagere inkomens een eerste huis kunnen kopen. Dat kan een stimulerend effect hebben op de woningmarkt, vooral in periodes van zwakke economische groei of met een economie die net uit een recessie komt.

Bestraft spaarders

Lage rentetarieven hebben de neiging de mensen te straffen die moeten worden beloond voor hun zuinige manieren. Wanneer de rentetarieven op hypotheken en creditcards dalen, dalen ook de tarieven op cd's en andere spaarinstrumenten. Dat kan het voor spaarders en gepensioneerden moeilijker maken om het inkomen te genereren dat ze nodig hebben om hun rekeningen te betalen. Wanneer de tarieven laag zijn, kunnen beleggers ook risicovollere beleggingen zoeken dan ze anders zouden doen, alleen maar om een ​​hoger rendement te behalen. Dat kan leiden tot verlies van de hoofdsom en kan degenen die hun geld hebben bespaard verder straffen.

Beperkte opties

Het lang laag houden van de rente tegen een laag tarief kan het aantal opties verminderen dat de federale overheid de economie moet stimuleren. Het verlagen van de rente heeft meestal een stimulerend effect op de economische activiteit omdat het geld goedkoper maakt en bedrijven stimuleert om te lenen en uit te breiden. Maar wanneer de rentetarieven al laag zijn en de economie nog steeds in slechte staat verkeert, heeft de overheid in de toekomst minder mogelijkheden om economische problemen aan te pakken.


Video: Lage rente: zo profiteer je volop