In Dit Artikel:

Het Project Management Institute definieert een project als "een tijdelijke onderneming die wordt ondernomen om een ​​uniek product of een unieke service te creëren." Projecten ondergaan specifieke fases, inclusief planning, implementatie, uitvoering en controle. Het is ook belangrijk om monitoring- en evaluatiefasen te implementeren, die ervoor zorgen dat projecten op schema en binnen het budget blijven. Deze technieken bepalen ook of projecten hun doelstellingen behalen.

Project Monitoring & Evaluatie Technieken: evaluatie

Grafieken worden routinematig gebruikt in projectmonitoring en evaluatie om de voortgang te meten.

Overzicht van projectbewaking en -evaluatie

Project monitoring en evaluatietechnieken gebruiken supervisie, evaluatie, beoordeling en feedback om ervoor te zorgen dat een project zijn doelstellingen en doelen bereikt. Als een doorlopend proces bepaalt monitoring hoe effectief projectinputs worden omgezet in outputs. Evaluatie, aan de andere kant, meet de voortgang in de richting van doelen en doelstellingen. Evaluatie omvat een periodieke beoordeling van prestaties, voortgang, efficiëntie, impact en relevantie met betrekking tot projectvereisten.

Monitoring- en evaluatietechnieken

Projectbewakingsmethoden omvatten projectrecords, formele enquêtes, interviews, directe observatie, focusgroepdiscussies en mapping. De projectevaluatie- en overzichtstechniek, of PERT, organiseert, plant en coördineert alle gebeurtenissen in een netwerkdiagram. Projectmanagers kunnen de grafiek analyseren en deliverables vergelijken. De critical path-methode, of CPM, maakt ook gebruik van een netwerkdiagram. Dit maakt gebruik van knooppunten die individuele activiteiten voorstellen en verbindingspijlen die relaties weergeven. CPM verduidelijkt het kritieke pad van een project of het meest efficiënte pad tussen initiatie en beëindiging.

Belang van monitoring en evaluatie

Effectieve projectmonitoring en evaluatie helpen bij het ontwikkelen van nieuwe doelen, programma's en strategieën. Deze technieken stellen ook programma's in staat om op schema te blijven en de efficiëntie en verantwoording van projecten te verbeteren.

Beperkingen van monitoring en evaluatie

Monitoring- en evaluatiemethoden kunnen kostbaar en tijdrovend zijn om te ontwerpen en uit te voeren. Ze hebben geschoold personeel nodig om succes te garanderen. De voordelen en het belang van dergelijke technieken wegen echter over het algemeen ruimschoots op tegen deze beperkingen.


Video: Top 5 Project Tracking & Monitoring Tips For Project Managers