In Dit Artikel:

Een manier om een ​​woning in Ohio te financieren is via een koopovereenkomst op grond van een contract. Voor een koper met een niet-perfect krediet of een lage aanbetaling heeft de optie landovereenkomst voordelen. Voor de verkoper die meteen geld nodig heeft, heeft de overeenkomst inzake grondcontract nadelen. Voor beide partijen schetste de staat Ohio de vereisten voor de verkoop van onroerend goed met behulp van een overeenkomst voor grondcontracten.

Ohio Land Contracts: contracts

Partijen bij een verkoop van grondcontracten moeten een advocaat gebruiken.

Contractvereisten

Het onroerend goed dat wordt verkocht met behulp van een grondcontract moet een huis en het land waarop het zich bevindt, of een perceel met leegstaande grond omvatten. Het grondcontract moet de grond vermelden, met behulp van het straatadres en / of de wettelijke beschrijving van het onroerend goed dat bij het kantoor van de plaatselijke accountant wordt vermeld. De eigendomslijnen staan ​​duidelijk vermeld in de overeenkomst over het grondcontract, zodat beide partijen precies weten wat er wordt verkocht. De verkoopprijs, aangerekende rente, lengte van het contract en namen van de partijen die betrokken zijn bij de vastgoedtransactie moeten worden opgenomen in het grondcontract. Andere items in het contract zijn het betalingsschema, de late vergoedingen en de datum van het contract.

Verplichtingen van de verkoper

De verkoper moet het eigendom op een waarheidsgetrouwe manier vertegenwoordigen. De verkoper is verplicht om eventuele pandrechten op het onroerend goed of andere lasten, zoals van het belastingkantoor of andere instellingen, bekend te maken. De verkoper moet bekende problemen met het onroerend goed melden, zoals overstromingen, kapotte apparaten of problemen met de leidingen of elektrische service. De verkoper moet het grondcontract registreren bij de griffie van rechtbanken binnen 20 dagen nadat beide partijen de verkoopovereenkomst hebben ondertekend. De verkoper kan geen hypotheek op het onroerend goed verkrijgen die groter is dan de verkoopprijs, zonder eerst de koper hiervan op de hoogte te stellen. De wet van Ohio bepaalt ook dat de verkoper de koper een betaalde rente en het verschuldigde saldo minstens eenmaal per jaar moet verstrekken.

Koperverplichtingen

De koper heeft het recht om de accommodatie voorafgaand aan de aankoop te inspecteren om te bepalen wat moet worden gerepareerd en wat niet in goede staat verkeert. De koper kan in de koopovereenkomst worden gevraagd om de belastingen en verzekeringen op het onroerend goed te betalen. Bij niet-betaling in het contract kan de verkoper beweren dat de koper in gebreke is gebleven met de overeenkomst. De koper moet het eigendom ook gedurende de duur van het grondcontract in goede staat behouden, omdat de verkoper, indien de koper in gebreke blijft, het recht heeft schadevergoeding te eisen.

Voors en tegens

Een grondcontract geeft de verkoper de mogelijkheid om een ​​onroerend goed op de markt te brengen dat mogelijk niet in aanmerking komt voor conventionele financiering. De verkoper is niet verantwoordelijk voor reparaties aan het onroerend goed en kan de koper vragen de belastingen en verzekeringen te betalen. De koper kan echter in gebreke blijven en de woning zwaar beschadigen, waardoor de verkoper geld kost voor reparaties.

De koper die niet in aanmerking komt voor conventionele financiering kan om een ​​grondcontract vragen voor de aankoop van onroerend goed. Het grondcontract kan de koper toestaan ​​een vereiste aanbetaling te genereren over de looptijd van het contract, wanneer het tijd is om in aanmerking te komen voor een traditionele lening. Als de koper niet in aanmerking komt voor traditionele financiering aan het einde van het grondcontract, kan hij al het geld dat in het onroerend goed is geïnvesteerd, verliezen, tenzij beide partijen een deal kunnen sluiten.


Video: Structuring Deals #3: Land Contracts & Contract For Deed