In Dit Artikel:

Hoewel bedrijven allerlei manieren hebben waarop ze de aandelenopties kunnen structureren die ze werknemers geven, herkent de belastingcode in essentie slechts twee soorten: incentive aandelenopties en niet-wettelijke aandelenopties. Stimuleringsopties zijn opties die in aanmerking komen voor een speciale fiscale behandeling volgens criteria die zijn uiteengezet in de Internal Revenue Code. Opties die niet aan deze normen voldoen - die niet worden gedefinieerd door het statuut, met andere woorden - zijn "niet-wettelijke" opties.

Waar de opties passen

Aandelenopties geven u het recht om aandelen van bedrijfsaandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, de uitoefenprijs of uitoefenprijs, op enig moment. Bedrijven geven werknemers opties als compensatie, als prikkels om bij het bedrijf te blijven of om de prestaties te verbeteren en als beloningen. Houd er echter rekening mee dat 'incentive-aandelenopties' slechts een wettelijke term zijn om opties te beschrijven die voldoen aan technische criteria in de belastingcode. Opties die als compensatie worden gegeven, kunnen bijvoorbeeld kwalificeren als incentive-opties, terwijl opties die als een stimulans worden aangeboden, mogelijk niet-wettelijk zijn. Als u opties hebt ontvangen, kan uw werkgever u vertellen of deze een prikkel of niet-wettelijk vereiste is. Stimuleringsopties worden ook wettelijke opties genoemd; niet-wettelijke opties worden ook "niet-gekwalificeerde" opties genoemd, omdat ze niet in aanmerking komen voor de speciale fiscale behandeling.

Belastingimplicaties bij ontvangst

Werknemers die niet-wettelijke aandelenopties ontvangen, zullen gewoonlijk geen belasting verschuldigd zijn op het moment dat ze de opties krijgen. Dat komt omdat het gebruikelijk is om de uitoefenprijs van de optie gelijk te stellen aan de aandelenkoers van de aandelen op het moment dat de optie wordt uitgegeven. Als uw bedrijf u bijvoorbeeld een optie gaf om aandelen te kopen voor $ 10 per aandeel, en de aandelenhandel op $ 10 per aandeel handelde toen u de optie kreeg, heeft u niets ontvangen van waarde die kan worden belast. Als het bedrijf je echter een optie geeft met een uitoefenprijs van $ 8, kan het verschil van $ 2 per aandeel belastbaar zijn.

Belastingen verschuldigd na de training

Wanneer u een niet-wettelijke optie uitoefent, wordt het verschil tussen de uitoefenprijs en de aandelenprijs belast als gewoon inkomen, zoals lonen uit een baan. Stel dat je een optie had voor aandelen van $ 10 per aandeel, en je hebt het uitgeoefend terwijl de aandelen $ 15 per aandeel waren. U moet het verschil van $ 5 per aandeel rapporteren en betalen. Met incentive-opties betaalt u geen reguliere inkomstenbelasting wanneer u de optie uitoefent.

De voorraad later verkopen

Wanneer u aandelen verkoopt die u hebt gekocht door een niet-wettelijke optie uit te oefenen, zijn vermogenswinstbelastingen van toepassing. Stel dat u een $ 10-optie uitoefent op een aandeel dat voor $ 15 wordt verkocht. Je verkoopt de aandelen later voor $ 18. Het verschil van $ 3 tussen de waarde van het aandeel toen je het kocht en de tijd dat je het hebt verkocht, is een meerwaarde. Als u de aandelen minder dan een jaar bezit, is uw meerwaarde een kortetermijnwinst en wordt deze doorgaans belast tegen het hoogste tarief dat van toepassing is op uw gewone inkomen. Als u de aandelen langer dan een jaar bezit, is uw winst een langetermijnwinst, die wordt belast tegen een lager tarief. Het maximale tarief op kortetermijnwinst was 43,4 procent vanaf het moment van publicatie; het maximale tarief op de meeste langetermijnwinsten was 23,8 procent.


Video: Olaf Houben - bedrijfspitch Zuidlease