In Dit Artikel:

Boekhoudkundige voorwaarden bieden een duidelijke en beknopte manier om zowel persoonlijke als zakelijke financiën te begrijpen. Termen zoals bruto contanten en netto contanten zijn handig om u te helpen de impact te begrijpen van uitgaven, belastingen en andere variabelen die van invloed zijn op uw financiële plan. Je moet de verschillen tussen de twee begrijpen voordat je een eenvoudig budget maakt.

Gross Cash

Bruto geldmiddelen vertegenwoordigen alle inkomsten die in het bedrijfsleven zijn verworven. Het kan ook het totale bedrag aan inkomsten vertegenwoordigen dat u in uw baan verdient. Dit laatste wordt ook wel 'bruto inkomen' genoemd. Bruto kasmiddelen kunnen echter ook betrekking hebben op inkomsten uit beleggingen naast inkomsten uit lonen, salarissen of zakelijke verkoopbewijzen. Ongeacht de bron, bruto geld verwijst naar het totale geldbedrag dat naar u gaat.

Netto Cash

Netto contante geld is de hoeveelheid bruto contanten die overblijft nadat alle aftrekkingen zijn gedaan. Deze aftrekkingen kunnen bestaan ​​uit belastingen, uitgaven in een bedrijf, aftrekposten voor pensioensparen, aftrekposten voor ziekteverzekering van uw loonstrook of andere uitgaven die van uw salaris worden afgetrokken.

Betekenis

Nettokasmiddelen vertegenwoordigen het beschikbare inkomen of het resterende inkomen om andere onkosten te betalen. Nettokasmiddelen kunnen ook worden gebruikt om te beleggen of als besparingen worden gehouden. Bedrijven gebruiken netto contant geld als een manier om de kosten van zakendoen effectief te meten. Of netto cash winstgevendheid vertegenwoordigt, hangt af van de aard van het bedrijf. Een onderneming met een lage nettokasstroom, maar die het grootste deel van haar inkomsten herinvesteert, zou toekomstige winst kunnen verwachten of de bestaande activiteiten kunnen uitbreiden. Het bedrijf kan technisch rendabel zijn, hoewel netto contanten niet noodzakelijk de winstgevendheid weerspiegelen tijdens een tijdelijke uitbreidingsinspanning.

Effect

Nettokas kan vele betekenissen hebben, afhankelijk van de context. In persoonlijke financiën gaat een hogere nettokasstroom gepaard met meer financiële stabiliteit. In zaken kan het wel of niet de stabiliteit weerspiegelen, afhankelijk van wat het bedrijf doet met overmatig kapitaal. Over het algemeen verhoogt voor zowel zakelijke als persoonlijke financiën de dalende kosten in verband met belastingen en gewone bedrijfskosten de financiële stabiliteit, omdat er minder geld naartoe gaat om eenvoudigweg het bedrijf te runnen of een persoonlijke levensstijl te behouden, en meer beschikbaar inkomen is gereserveerd voor besparingen, investeringen of bedrijfsuitbreiding.


Video: Revenue vs. Profit vs. Cash Flow - Know the Danger