In Dit Artikel:

Geldmarktindekkingen verwijzen naar strategieën die worden gebruikt om bepaalde variabelen met betrekking tot vreemde valuta en kasequivalenten te vergrendelen. Ondanks hun ontwerp om de volatiliteit te beheren, hebben alle financiële bewegingen nadelen en risico's. Complexiteit, bekendmakingspraktijken en inflexibiliteit categoriseren enkele van de tekortkomingen van afdekkingstechnieken. Natuurlijk kunnen de kosten om hedgingstrategieën in te zetten en het onvermogen om deel te nemen aan gunstige trends op de financiële markten een negatief effect hebben op uw bedrijfsresultaten.

Geldmarkt Afdekkings nadelen: hebben

Geldmarktindekkingen hebben unieke risico's en nadelen.

ingewikkeldheid

Afdekkingsstrategie wordt meestal verkeerd begrepen door iedereen behalve de meest deskundige insiders. Futures, forwards, opties en swaps zijn de meest gebruikte geldmarktafdekkingen. Verder blijven financiële engineering en grote beleggers 'exotische' producten uitrollen die de verwarring vergroten. Instellingen hebben vaak moeite om eenvoudigweg het juiste product voor de juiste situatie te selecteren.

volatiliteit

Hedges zijn meestal gerelateerd aan derivaten, die hun waarderingen afleiden van andere activa. Deze toegevoegde waarderingslaag die moet worden aangepast aan de algemene mechanica van de specifieke afdekking, maakt de prijsstelling van deze strategieën gevoelig voor wilde schommelingen. De volatiliteit neemt verder toe naarmate het contract de uitvoeringsdatum nadert. Aan het uiterste einde realiseren beleggers zich het feit dat niet-uitgeoefende opties waardeloos verlopen.

openbaring

Openbaarmaking, of het gebrek daaraan, is altijd een probleem met derivaten. Het is duidelijk dat derivaten vaak kunnen worden verhandeld en dat financiële managers vaak niet weten wie wat houdt. Contracten dragen tegenpartijen die de overeenkomst om activa op een bepaalde datum te bezorgen, moeten goedmaken. Wanneer beleggers geloven dat een bepaalde instelling zwak is, beginnen ze lukraak te liquideren. Dit komt omdat de impact van falen vaak onbekend is.

Vanwege de volatiliteit zijn bedrijven en de boekhoudindustrie het oneens over het presenteren van hedgeposities op financiële overzichten. Markering op de markt kan verliezen vertonen, zelfs wanneer het bedrijf niet van plan is om het contract met verlies te verkopen. Aandeelhouders kunnen gedetailleerde kennis van boekhoudpraktijken nodig hebben om de presentatie van derivaten in jaarverslagen te sorteren.

Openbaarmakingspraktijken worden verder verward door het idee dat grote beleggers waarschijnlijk niet openlijk elke transactie zullen telegraferen. Markten zijn zeer concurrerend en de toegang tot institutionele handelspatronen verkleint hun kansen op winstgevendheid.

onbuigzaamheid

De standaard valutahedges zijn op de een of andere manier inflexibel. Futures die handelen op georganiseerde markten zijn liquide, maar laten geen maatwerk toe. Termijncontracten worden aangepast tussen twee partijen, maar zijn niet liquide. Futures en forwards dragen wettelijke verplichtingen voor beleggers om betalingen of activa tegen een vaste prijs en datum te leveren en te accepteren.

Opties worden uitgeoefend naar goeddunken van de houder. Nogmaals, niet-uitgeoefende opties vervallen als waardeloze instrumenten.

Reële en opportunitykosten

Beleggers moeten betalingen terugbetalen om derivaten te kopen en hedgingstrategieën samen te stellen. Betalingen aan aankoopopties worden bijvoorbeeld premiums genoemd. Deze betalingen worden verliezen als de opties niet worden uitgeoefend.

Opportunitykosten hebben betrekking op voorgaande voordelen van een andere transactie. Opportunitykosten worden meer geassocieerd met futures en termijncontracten die uitvoering afdwingen. Mogelijk bent u niet in staat deel te nemen aan gunstige ontwikkelingen met betrekking tot een bepaald activum omdat er al een wisselkoers is overeengekomen.


Video: