In Dit Artikel:

Een kredietbrief is een overeenkomst tussen vier partijen: een koper, een uitgevende bank, een verkoper (begunstigde) en een adviserende bank. Letters of credit worden meestal gebruikt voor grootschalige aankopen of serviceovereenkomsten tussen individuen of bedrijven die internationaal zaken doen. Wanneer een koper ermee instemt om goederen of diensten van een verkoper (begunstigde) aan te schaffen, maakt de uitgevende bank een kredietbrief die ermee instemt de verkoper te betalen bij voltooiing van de transactie. De adviserende banken treden in een adviserende rol op om toezicht te houden op de transactie.

De overeenkomst

Documentatie

Letters of credit bieden documentatie van een internationale transactie. Nadat een kredietbrief is afgeleverd, voert de verkoper de noodzakelijke acties uit, zoals het bezorgen van goederen naar een opgegeven locatie, om de transactie te voltooien. In dit voorbeeld, nadat de goederen zijn geleverd volgens de beperkingen van de LOC (letter of credit) en documentatie is verstrekt om dergelijke acties te bewijzen, kan de koper geld opnemen bij de uitgevende bank.

Belang van taal

Letters of credit zijn ironclad. Omdat de meeste van hen grootschalige aankooptransacties vertegenwoordigen, moet hun taal precies weergeven hoe de transactie zal plaatsvinden. Data, locaties, tijden, dollarcijfers en juiste identificatie van de betrokken partijen zijn cruciaal voor de legitimiteit van het document. Evenzo moeten kopers en verkopers de legitimiteit en reputatie van zowel de uitgevende als de adviserende banken bevestigen voordat ze verder gaan met een kredietbrief.


Video: Letter of Credit (LC) - Explained in Hindi