In Dit Artikel:

Deeds zijn het standaarddocument voor het overdragen van de vastgoedtitel. In veel gevallen is het overdragen van eigendom van een concessieverlener - de persoon die de eigendom opgeeft - aan de nieuwe eigenaar of gerechtigde, een eenvoudige ruil voor ruil voor onroerend goed; andere gevallen zijn ingewikkelder. In Californië bijvoorbeeld, wanneer echtgenoten hun titel overdragen met een interseculaire overdrachtsakte, heeft dit waardevolle fiscale voordelen.

Wetten op Interspousal & Quitclaim Deeds in Californië: quitclaim

Interspousale schenkingsrechten kunnen nuttige hulpmiddelen bij een scheiding zijn.

Interspousale overdracht

In de wet van Californië komen de akten van daden met de garantie dat de concessieverlener niets heeft gedaan om de titel die ze overdraagt ​​te bederven, zoals het verkopen van de woning aan iemand anders. Koppels kunnen een interse overdrachtsoverdrachtsakte gebruiken om de titel van een echtgenoot als individu over te brengen aan beide echtgenoten als mede-eigenaren; eigendommen overdragen als onderdeel van een scheidingsovereenkomst; of om de titel over te dragen aan een trust, mits de overdracht ten goede komt aan de langstlevende echtgenoot.

Voordelen

De staatswet van Californië legt beperkingen op aan het aantal bezettingsbeoordelingen van onroerend goed dat van jaar tot jaar kan stijgen. Die limiet verdwijnt wanneer eigendom verandert: wanneer een nieuwe eigenaar de titel opneemt, zal de beoordelaar de eigenschap opnieuw evalueren op basis van de huidige marktwaarde. Volgens de wet van de staat, telt een overdracht binnen het bedrijf niet als een verandering in eigendom en leidt dit niet tot een herbeoordeling. Als de concessiegever het huis jarenlang heeft vastgehouden, kan het vermijden van een herbeoordeling de begunstigde een fortuin besparen op onroerendgoedbelasting.

Quitclaim Deeds

Handelingen en garantiebewijzen geven de begunstigde garanties dat de titel veilig is; de concessiegever aanvaardt een zekere mate van aansprakelijkheid voor eventuele problemen met de titel, hoewel de aansprakelijkheid verschilt naargelang het type akte. Quitclaim-akten in Californië bieden, net als andere staten, helemaal geen garanties: een concessieverlener die een quitclaim-akte gebruikt, geeft elke titel die ze heeft op, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als er problemen met de titel zijn of als ze geen titel heeft om op te geven. Quitclaim-akten worden gebruikt voor eigendomsoverdrachten tussen familieleden of om één partij in een titelgeschil haar claim te laten opgeven.

overwegingen

In de wet van Californië is een eigendomsoverdracht nooit voorwaardelijk. Quitclaim en geef akten de overweging, indien van toepassing, ontvangt de concessiegever in ruil voor de titel. Alle toegevoegde voorwaarden die de concessieverlener stelt, worden ongeldig zodra de gerechtigde het document ontvangt, zelfs als de begunstigde daarmee heeft ingestemd. Bij het gebruik van een quitclaim-akte is een andere factor die moet worden overwogen, dat quitclaims de titel overdragen, maar niet de verantwoordelijkheid voor de hypotheek. De concessieverlener is nog steeds aansprakelijk voor elke hypotheek op het onroerend goed, tenzij zij en de gerechtigde een regeling uitwerken.


Video: