In Dit Artikel:

Bepaalde wetten bieden bescherming en rechten voor een persoon die wordt geconfronteerd met het incasseren van schulden en wordt opgeroepen voor medische rekeningen. De belangrijkste van deze wetten is de Amerikaanse Fair Debt Collection Practices Act. Andere wetten die een rol spelen bij het proces tegen medische rekeningen zijn de codes van burgerlijke rechtsvordering in elk van de 50 staten en de Amerikaanse faillissementscode.

Wetten over de behandeling van medische rekeningen: wetten

De wetten op een rechtszaak tegen medische rekeningen geven de schuldenaar het recht om voorafgaand aan het vonnis te worden gehoord.

Kennisgeving van schulden

De wetten voor het innen van medische rekeningen hebben een eerste vereiste dat een persoon naar behoren op de hoogte wordt gebracht van de schuld voordat een juridische actie begint. De meeste staten eisen een bewijs van een poging om de consument op de hoogte te stellen van de medische schuld. In de meeste gevallen wordt een aangetekende brief gestuurd naar de persoon die de medische schuld verschuldigd is, zodat er een solide bewijs is dat de schuldenaar op de hoogte was van de schuld.

Verificatie van schulden

Na ontvangst van deze kennisgeving, op grond van de Fair Debt Collection Practices Act (evenals specifieke incassowetten in elke staat), kan de consument vragen doen wat bekend staat als verificatie van de schuld. Binnen 30 dagen moet de medische dienstverlener de consument een schriftelijke bevestiging van de schuld bezorgen. De meeste staatswetten staan ​​de consument een periode van 30 dagen toe om de schuld te betalen of om een ​​betalingsplan te maken na ontvangst van de verificatie.

Dagvaarding en petitie

Als een consument de schuld niet betaalt na verificatie door de medische schuldeiser, is een rechtszaak mogelijk. Volgens de wet wordt de rechtszaak gedeponeerd in het rechtsgebied waar de medische diensten plaatsvonden of waar de schuldenaar woont. Normaal gesproken worden dit soort rechtszaken gedeponeerd bij de plaatselijke rechtbank of districtsrechtbank.

De schuldenaar moet worden betekend met een dagvaarding en een verzoekschrift om onderworpen te zijn aan de jurisdictie van de rechtbank met betrekking tot de rechtszaak. Normaal dient een sheriff's plaatsvervanger deze gerechtelijke documenten aan de schuldenaar. De dagvaarding adviseert dat de schuldenaar moet reageren op de rechtszaak. De petitie beschrijft de specifieke aantijgingen die verband houden met de medische schuld.

Gelegenheid om gehoord te worden

De wetten op een rechtszaak tegen medische rekeningen geven de schuldenaar het recht om voorafgaand aan het vonnis te worden gehoord. De schuldenaar heeft recht op een proces als zij een substantiële reden heeft om de schuld te betwisten. (De verdachte in de zaak is bijvoorbeeld niet de persoon die verantwoordelijk is voor de schuld.)

oordeel

Zodra de schuldenaar haar zaak aanhangig maakt (opnieuw, normaal tijdens een rechtszaak), neemt de rechtbank een vonnis. Als de rechtbank er voorstander van is dat de eiser medische rekeningen moet betalen, wordt een bevel opgenomen dat de schuldenaar verplicht de schuld te betalen.

Collectie op beoordeling

De schuldeiser kan overgaan tot gerechtelijke incasso tegen de schuldenaar nadat het vonnis is gewezen. De stappen die een medische crediteur in dit verband neemt, zijn het aflossen van de salarisstaten en bankrekeningen van een schuldenaar.

Faillissement

Een persoon die medische rekeningen verschuldigd is en die wordt geconfronteerd of betrokken bij een rechtszaak door een schuldeiser, kan een faillissementsbescherming aanvragen. Door een faillissement in te dienen, moet de medische crediteur zijn incassowerkzaamheden staken, inclusief lopende procedures tegen de consument.


Video: hoe zit het met de kosten van een advocaat in letselschadezaken?