In Dit Artikel:

Volgens een hypotheekovereenkomst met koopgeld leent de koper het grootste deel van de koopprijs voor een perceel onroerend goed en betaalt hij de verkoper de volledige koopprijs in forfaitaire som. Onder een grondcontract betaalt de koper de aankoopprijs aan de verkoper zonder tussenkomst van een derde-geldschieter.

Grondcontract versus Hypotheekkoopovereenkomst: versus

Onroerend goed grond contracten zorgen voor financiering door de verkoper.

Titel

In een hypotheekovereenkomst met aankoopgeld wordt de verkoper volledig betaald en draagt ​​hij op de sluitingsdatum de eigendom over aan de accommodatie. De titel wordt overgedragen aan de koper - hoewel in sommige staten de kredietverstrekker fysiek eigendom is van de eigendomsbewijs - en de geldschieter een hypotheek op het onroerend goed heeft. Onder een grondcontract behoudt de verkoper het eigendom van het eigendom en het bezit van de eigendomsakte, totdat de koper de laatste termijn betaalt.

Betaalvoorwaarden

De meeste hypotheekverstrekkers zijn banken en banken gebruiken gestandaardiseerde hypotheekvoorwaarden met betrekking tot zaken als aanbetalingen, termijnbetalingen en rentetarieven. Hoe beter het krediet van de koper, hoe gunstiger deze voorwaarden zullen zijn. Kopers die grondcontracten gebruiken, kunnen vaak geen commercieel krediet krijgen en velen kunnen zich geen aanbetaling veroorloven. Aangezien de verkoper die de aankoop financiert meestal geen uitleeninstelling is, kunnen de voorwaarden van een grondcontract veel flexibeler zijn dan de voorwaarden van een hypotheekovereenkomst.

Standaard

Als een koper met een aankoopgeldhypotheek op zijn eigendom in gebreke blijft bij de terugbetaling, kan de kredietgever het onroerend goed veilen om aan de hypotheekschuld te voldoen. Als de opbrengst van de verkoop hoger is dan het bedrag van de schuld en de kosten van de veiling, wordt het overschot terugbetaald aan de koper. Dit bedrag kan aanzienlijk zijn als de koper na vele jaren van betalingstermijnen in gebreke blijft en daardoor veel eigen vermogen in huis heeft opgebouwd. Wanneer een koper onder een grondcontract in gebreke blijft, heeft de koper geen recht op eigen vermogen en kan hij geen van de termijnen terugvorderen die hij heeft betaald.

Marktafscherming versus terugname

Wanneer een koper met een hypotheek in gebreke blijft, moet de kredietgever een executieverdrag instellen voordat hij de koper uitschakelt. Zelfs nadat het onroerend goed is geveild, bieden veel staten de koper een "recht op terugbetaling" - een periode van tijd, meestal tussen één en drie jaar, om het eigendom terug te claimen door de nieuwe eigenaar een bepaald bedrag te betalen dat is gespecificeerd door het statuut van de staat. Als een koper onder een grondcontract in gebreke blijft, zoekt de verkoper eenvoudigweg een rechterlijk bevel tot uitzetting en laat hij lokale functionarissen de koper fysiek uitzetten als hij weigert vrijwillig te vertrekken. De koper heeft geen recht op terugbetaling, aangezien hij het eigendom nooit bezat.


Video: