In Dit Artikel:

Een jaarverslag is een belangrijk financieel document dat beursgenoteerde ondernemingen voorbereiden op hun aandeelhouders. Jaarverslagen worden ook gebruikt door potentiële beleggers en effectenanalisten voor aandelenanalyse. Het jaarverslag van een onderneming bevat informatie over haar bedrijfsactiviteiten en financiële prestaties. Openbare bedrijven in de VS dienen ook jaarlijks het Form 10-k-rapport in bij de Securities and Exchange Commission; het is een meer gedetailleerd rapport dan het jaarverslag van een bedrijf. Soms kunnen bedrijven Form 10-k gebruiken in plaats van een afzonderlijk jaarverslag aan aandeelhouders te verstrekken.

Brief van de voorzitter

Het is gebruikelijk om een ​​bericht van de voorzitter van de raad van bestuur op te nemen in het jaarverslag van een bedrijf. De brief van de voorzitter is niet alleen een formaliteit; het bevat ook inhoudelijke informatie over het bedrijf. De brief geeft meestal een overzicht van het succes van het afgelopen jaar, vergezeld van een analyse van de bedrijfsprestaties en inzichten in markten en groei. De brief van de voorzitter wijst ook op eventuele tekortkomingen en uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, en eindigt vaak met een gevoel van ondernemingszin voor het volgende jaar.

Bedrijfsprofiel

Het bedrijfsprofiel is een essentieel en basiselement van het jaarverslag van een bedrijf. Het onderdeel bedrijfsprofiel van het jaarverslag beschrijft de activiteiten van het bedrijf, inclusief wat het doet en zijn werkterreinen, alle dochterondernemingen die het bedrijf heeft, markten en concurrentie, en eventuele risicofactoren voor het bedrijf. Wijzigingen in bedrijfsactiviteiten, zoals acquisities of desinvesteringen, worden ook onthuld. Bepaalde operationele problemen, zoals nieuwe productplannen, seizoensgebonden factoren of speciale bedrijfskosten, kunnen ook kort worden besproken.

Analyse van het management

Zowel het jaarverslag als de Form 10-k bevatten een sectie met de titel Management's Discussion and Analysis. Daar bespreekt het management de activiteiten van het bedrijf in detail door de resultaten over het afgelopen jaar te vergelijken met die uit voorgaande perioden. Bij het leveren van beoordelingen van de werking maakt het management vaak gebruik van grafieken en diagrammen en citeert het gegevens om eenduidige en gemakkelijk te begrijpen uitleg te verzekeren. Om de discussie en analyse te voltooien, schetst het management eindelijk zijn eigen verwachtingen en plannen voor de toekomstige groei van het bedrijf.

Financiële overzichten

Jaarrekeningen vormen een belangrijk onderdeel van het jaarverslag van een onderneming. In het rapport maakt een onderneming alle financiële jaarrekeningen toegankelijk voor de lezer, inclusief de geconsolideerde balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het overzicht van het eigen vermogen. De sectie bevat waarschijnlijk een verslag van een onafhankelijke accountant dat bevestigt dat de financiële overzichten van de onderneming op juiste wijze zijn gepresenteerd en in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen.


Video: The making of SNS Reaal Jaarverslag 2010