In Dit Artikel:

Mensen die een bedrijf willen beginnen, hoeven niet altijd te smeken om leningen van banken die veel belangstelling hebben. Helaas zijn veel burgers zich er niet van bewust dat ze door middel van bedrijfssubsidies daadwerkelijk voldoende kapitaal voor hun bedrijf kunnen verzamelen. Dit is voordelig omdat het een alternatief biedt voor het betalen van grote schulden aan particuliere banken en financiële instellingen. Zakelijke subsidies verschillen van zakelijke leningen doordat degenen die ze ontvangen deze niet hoeven terug te betalen.

Beurzen, beurzen en beurzen

Volgens de Internal Revenue Service en het ministerie van de Schatkist in de VS zijn instellingen die financiële hulp verlenen in de vorm van beurzen, beurzen en financiële hulp niet verplicht om ze aan de IRS te melden. Zakelijke subsidies zijn vrijgesteld van belasting, onder toegestane voorwaarden, omdat ondernemers bijdragen aan de verbetering van de economie van het land. Niet-ingezeten vreemdelingen, gebaseerd op sectie 117 van de Internal Revenue Code, moeten deze melden via formulieren 1042 en 1042-S, ongeacht het bedrag dat moet worden uitgegeven. Dit gebeurt in de veronderstelling dat de financieringsbron zich binnen de Verenigde Staten bevindt.

Subsidies aan niet-ingezeten vreemdelingen

Wanneer niet-ingezeten vreemdelingen die in de Verenigde Staten wonen beurzen, beurzen en beurzen ontvangen van niet-Amerikaanse bronnen, is het bedrag dat zij ontvangen niet belastbaar. In dergelijke gevallen zijn niet-ingezeten vreemdelingen niet verplicht om aangifte te doen bij de Internal Revenue Service.

Toegang tot zakelijke subsidies

Aangezien elk bedrijf graag een zakelijke subsidie ​​zou willen ontvangen, kan het aanvraagproces rigide zijn. Bedrijfseigenaren die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van financiële hulp via bedrijfsubsidies, moeten een voorstel indienen dat ze moeten indienen bij een instelling die de subsidie ​​zou verlenen. Vereisten variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van degenen die de subsidies verlenen.

Zakelijke subsidies en de economie

In zekere zin dienen bedrijfssubsidies als een win-win-oplossing voor bedrijfseigenaren en de Amerikaanse economie in het algemeen. Zelfs wanneer de Amerikaanse overheid geen direct voordeel haalt uit deze fondsen, helpt het bouwen van bedrijven op deze manier om de economie te stimuleren en exponentiële groei te genereren, wat resulteert in meer inkomsten voor de overheid om te belasten. Bedrijfseigenaren moeten echter zorgen voor de duurzaamheid van hun onderneming om deze fondsen te ontvangen.


Video: De perversiteit rond de afschaffing van de dividendbelasting; Ruben Munsterman en Ewald Engelen