In Dit Artikel:

In Californië komen werknemers in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, of SDI, als ze niet in staat zijn om te werken vanwege een handicap die niet gerelateerd is aan de baan. Deze tijdelijke voordelen zijn ook beschikbaar voor werknemers die de tijd nemen om voor een ziek familielid of nieuw kind te zorgen. Dit komt omdat de Paid-voordelen (Paid Family Leave) ook deel uitmaken van het SDI-programma. SDI-voordelen zijn meestal niet onderworpen aan federale belastingen, tenzij de Internal Revenue Service de betalingen werkloosheidscompensatie beschouwt of de betalingen PFL-uitkeringen waren.

Vrouwenzitting in rolstoel buiten huis, portret

Betaalde gezinsuitkeringen zijn onderworpen aan federale belastingen.

Alleen bepaalde SDI-voordelen zijn onderhevig aan belasting

SDI-uitkeringen worden beschouwd als werkloosheidsuitkering als de handicap van een werknemer de enige reden was waarom hij werd gediskwalificeerd voor een werkloosheidsverzekering. Als een werknemer bijvoorbeeld al werkloos is en vervolgens arbeidsongeschikt wordt, betaalt Californië hem SDI-uitkeringen in plaats van een werkloosheidsverzekering. Als gevolg hiervan zijn de SDI-betalingen belastbaar omdat de IRS de betalingen beschouwt als vervanging van de werkloosheid. In deze gevallen geeft Californië de werknemer een 1099-G-formulier waarin het totale bedrag aan belastbare voordelen wordt vermeld en wordt ook een kopie aan de IRS doorgestuurd. Werknemers die een Paid Family Leave-uitkering ontvangen in het kader van het SDI-programma ontvangen ook een 1099-G-formulier omdat deze betalingen ook onderworpen zijn aan federale belastingen.


Video: