In Dit Artikel:

De Amerikaanse belastingwetgeving over welk belang belastbaar is, kan enigszins verwarrend zijn, vooral omdat tal van investeringsinstrumenten op verschillende manieren rente betalen. Dit is de reden waarom de IRS de belastbare rente duidelijk definieert.

Bankrekeningen

Volgens de IRS-regels zijn alle inkomsten die u ontvangt van bankrekeningen, CD's en de dividenden uit verzekeringsopbrengsten die bij een financiële instelling zijn gestort, belastbaar.

dividenden

Elke vorm van dividend die u ontvangt uit gewone aandelen, preferente aandelen en beleggingsfondsen, wordt als belast beschouwd.

Bedrijfsobligaties

De rente die wordt ontvangen van verschillende bedrijfsobligaties wordt beschouwd als belastbaar in het jaar waarin deze werd ontvangen.

overwegingen

De rente op sommige beleggingen wordt beschouwd als belastingvrij of kan later worden betaald. Deze omvatten: kasbons, rente op verzekeringsdividenden bij de Veterans Administration en obligaties uitgegeven door Amerikaanse territoria zoals Puerto Rico.

Filing

Wanneer u interesse meldt bij de IRS, doet u dit met behulp van de formulieren 1099, 1040 of 1096.


Video: Topic: Partnership | Subject: Regulation | Uniform CPA Exam | Review in Audio