In Dit Artikel:

Water kan grote schade toebrengen aan huizen, bedrijven of andere structuren, zelfs in kleine hoeveelheden. Gebroken leidingen, onjuiste afvoer, stormen of overstromingen zijn slechts enkele voorbeelden van situaties die waterschade kunnen veroorzaken waarvoor een claim moet worden ingediend. De juiste indiening van een schadeclaim voor waterschade kan helpen het claimproces te versnellen en de beste regeling te bieden die wordt geboden door het toepasselijke beleid.

Verzekeringsclaims voor waterschade: voor

Gebroken waterleidingen binnen muren kunnen zonder detectie gaan tot grote schade optreedt.

Type

De eerste stap in een eventuele schadevergoeding voor waterschade is het vaststellen van het soort schade dat is opgetreden. Verzekeringspolissen pakken verschillende verliezen op verschillende manieren aan en kunnen een specifiek claimproces voor elke situatie dicteren. Zo kan waterschade veroorzaakt door een lek in het dak anders worden behandeld dan schade veroorzaakt door een gebarsten zwembad of gebroken sprinklers. Lees de toepasselijke verzekeringspolis zorgvuldig door om de juiste verliesdefinitie te identificeren en hoe het beleid omgaat met uw specifieke situatie. Uw verzekeringsagent is een goed hulpmiddel voor hulp bij deze stap.

Coverage

De verzekeringsdekking van waterschade is afhankelijk van vele variabelen, waaronder de beleidslimieten, beperkingen, vrijstellingen en het soort schade. Verzekeringspolissen behandelen elk gedekt verlies in detail en omvatten het type en de hoeveelheid dekking die beschikbaar is. Hoewel sommige waterschade, zoals gebroken waterleidingen, gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd, kunnen andere situaties gecompliceerder zijn. Bijvoorbeeld waterschade als gevolg van een back-up van het rioolstelsel valt niet onder de meeste standaard huiseigenaarsbeleid. Inzicht in de dekking en limieten van uw beleid helpt bij het correct indienen van een claim. Merk op dat de verzekering van de meeste huiseigenaars geen betrekking heeft op overstromingsschade; een afzonderlijke overstromingsverzekering is over het algemeen vereist.

Documentatie

Bij het opstellen van een verzekeringsclaim kan goede documentatie een belangrijke sleutel zijn voor een succesvolle claim. Vraag voor schade aan waterschade reparatieramingen, -rekeningen of -bewijzen op en maak kopieën van elk artikel. Maak aantekeningen over documentatie die misschien niet voor zichzelf spreekt en neem andere relevante informatie in. Foto's of video's van de schade en / of reparaties kunnen een belangrijk visueel hulpmiddel zijn voor schade-experts die de schade niet persoonlijk hebben gezien.

vordering

Werk zo mogelijk samen met uw verzekeringsagent bij het indienen van een claim voor waterschade. Uw agent kan u helpen met correct papierwerk en u advies geven over hoe de claim zal worden verwerkt. Hoewel een volledige en correct ingevulde claim de verwerkingstijd kan verkorten, kunnen claims over waterschade inspecties of beoordelingen van verzekeringsmaatschappijen vereisen. Bewaar een bestand van uw claim met kopieën van alle documenten die bij de verzekeringsmaatschappij zijn ingediend. Een gedetailleerd logboek met berichten kan ook nuttig zijn voor latere referentie.


Video: