In Dit Artikel:

Het inflatiepercentage en de groeisnelheid, als economische termen, kunnen soms verward worden als hetzelfde. Het afzonderlijk definiëren van elke term helpt ons echter om de belangrijkste verschillen tussen beide te herkennen.

Inflatiepercentage vs. Groei percentage: inflatie

In economie betekenen inflatie en groeisnelheid verschillende dingen.

Inflatiepercentage

Een inflatie is de snelheid waarmee prijzen stijgen en dalen. Volgens WiseGeek.com zorgt een prijsstijging ervoor dat de koopkracht van een land, de waarde van geld gemeten aan de hoeveelheid en kwaliteit van producten en diensten die het kan kopen, daalt.

Groei percentage

De snelheid van een toename of afname in waarde kan worden gedefinieerd als een groeipercentage. Een andere manier om het te zeggen, volgens InvestorWords.com is: "Jaar-op-jaar verandering, uitgedrukt als een percentage."

Verschillen tussen de twee

De groeisnelheid geeft informatie over winst door, terwijl de inflatie de winst zou kunnen tegengaan door de koopkracht te laten dalen. Een voorbeeld van BizCovering.com legt uit: "Als de investering 10 procent betaalde en de kosten van goederen met 12 procent stegen, heeft de belegger 2 procent van de koopkracht verloren gedurende de looptijd van de investering."


Video: Rekenen met rente, het rentepercentage berekenen (Economiepagina.com)