In Dit Artikel:

Een grondcontract is een soort verkopersfinanciering. Het werkt een beetje als een hypotheek, maar in plaats van een bank die financiering verstrekt, financiert de verkoper de verkoop van onroerend goed in periodieke termijnen. Het is de koper meestal toegestaan ​​om de woning te betreden zodra het contract is ondertekend, maar hij krijgt geen wettelijke eigendom van de woning totdat hij de betalingen heeft voltooid. Indiana heeft het traditionele verbintenissenrecht van het land gewijzigd om het eerlijker te maken voor de koper.

Twee zakenmannen handen schudden tijdens een vergadering om een ​​overeenkomst te ondertekenen en een zakenpartner te worden, ondernemingen, bedrijven, zelfverzekerd, succes, contract tussen hun bedrijven

Indiana Land Contract Wetten

Vrijheid om betalingsvoorwaarden te onderhandelen

Een koper kan verkoper financiering vragen als hij geen krediet kan krijgen of geen aanbetaling kan betalen. In plaats van de koper te verliezen, kan de verkoper ermee instemmen het contract te verkopen. Betalingsvoorwaarden onder een grondcontract zijn doorgaans flexibeler dan met financiering door derden, hoewel dit niet verplicht hoeft te zijn. Veel verkopers zullen afzien van een aanbetaling, bijvoorbeeld in ruil voor een hogere aankoopprijs. Partijen hebben een grote vrijheid om te onderhandelen over voorwaarden onder het contactrecht van Indiana.

Koper krijgt onmiddellijk bezit, maar niet de titel

De koper heeft doorgaans het recht op bezit van het goed zodra hij het contract ondertekent, zodra hij een aanbetaling doet of zodra hij het eerste periodieke deel betaalt. Daarna heeft de verkoper niet meer het recht om het pand te betreden dan dat een verhuurder het gehuurde moet betreden. De juridische eigendom van het onroerend goed blijft echter bij de verkoper totdat de koper de laatste geplande betaling doet. De verkoper houdt ook de eigendomsakte fysiek in bezit. Dit voorkomt dat de koper pro's probeert te verkopen of te financieren die hij nog niet volledig bezit. Wanneer de koper de laatste betaling doet, is de verkoper verplicht om de koper te helpen bij het overdragen van de titel.

Wat gebeurt er als de koper niet kan betalen

Het grootste nadeel van grondcontracten is wat er gebeurt als de koper niet kan betalen. Vroeger zou een koper die in gebreke was zijn volledige investering verliezen, en de verkoper zou het onroerend goed kunnen overnemen zonder via verhinderingsprocedures te hoeven gaan. Dus zelfs als de koper 99 betalingen heeft gedaan en er slechts één heeft gemist, kan hij alles verliezen. Indiana heeft zijn wetten hervormd om de situatie te verhelpen waarin een koper in gebreke blijft nadat hij vele betalingen heeft voltooid. Als het eigen vermogen van de koper in het onroerend goed op het moment van verzuim 'aanzienlijk' is, zoals gedefinieerd door de wet, moet de verkoper formele executiewerkzaamheden voor de rechtbank starten in plaats van alleen het eigendom terug te nemen. De koper heeft recht op een vergoeding voor het geaccumuleerde eigen vermogen voordat de verkoper het eigendom kan terugnemen.

De SAFE-wet

De Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act van 2008 (de 'SAFE-wet') vereist van staten dat zij wetgeving doorvoeren die een vergunning vereist voor initiatiefnemers van onroerendgoedleningen. De SAFE-wet van Indiana trad in werking in juni 2010. Het vereist dat partijen die financiering verstrekken voor de aankoop van onroerend goed, waaronder verkopers die grondcontracten hebben, een vergunning krijgen. Het licentieproces is duur en tijdrovend. U hoeft echter geen licentie te verkrijgen als u een woning verkoopt waarin u eerder woonde, onroerend goed verkoopt aan een directe familielid of commerciële gebouwen verkoopt.


Video: Residential snow removal contract