In Dit Artikel:

Als een boom op je terrein valt en het huis van je buren beschadigt, is de verzekeraar van je buurman de meest waarschijnlijke partij om verantwoordelijkheid te nemen. Maar dit is niet altijd zo. Precies wiens verzekering verantwoordelijk is, zal variëren afhankelijk van of het een daad van de natuur is of dat het veroorzaakt is door uw nalatigheid.

Stormachtig weer raakt Auckland

De verzekeraar van het door bomen beschadigde huis zal meestal de verantwoordelijkheid op zich nemen.

Wie is verantwoordelijk

Over het algemeen wordt een omgevallen boom beschouwd als een daad van natuur die door de verzekeraar van de buur wordt gedekt. De nalatigheidskwestie komt in het spel als de boom stervende was, en je buurman maakte zich zorgen over de mogelijkheid dat hij zou omvallen en je negeerde die zorgen. In dit geval valt de reparatiekosten onder uw aansprakelijkheidsdekking. Jean Mabry, een verzekeringsagent voor Clark-Theders Insurance Company, zegt dat een buurman kan bewijzen dat ze bezorgdheden heeft geuit door je een officiële brief te sturen, voordat de boom valt, waarschuwend dat je aansprakelijk kunt worden gesteld voor mogelijke schade en een kopie kunt sturen naar haar verzekeraar. Zonder dergelijk bewijsmateriaal kan het voor haar moeilijk zijn om uw nalatigheid te bewijzen.


Video: Aardevrouwen spreken