In Dit Artikel:

Stacaravans die als onroerend goed worden beschouwd, worden 'gefabriceerde huizen' genoemd. De titeldocumenten voor deze huizen zijn te vinden bij de griffie in uw stad in Florida. Als een stacaravan echter mobiel is, wordt de titel ofwel door een geldschieter ofwel door de Florida Registry of Motor Vehicles bewaard. U moet eerst de status van de stacaravan bepalen voordat u de titel kunt verifiëren.

Hoe een titel in een stacaravan in Florida te verifiëren: stacaravan

Een motorhome-titel is bij de Registry of Deeds of DMV.

Register van akten, onroerend goed

Stap

Zoek uit of de stacaravan bewoonbaar is. In Florida betekent dit dat een woninginspectie het huis als onroerend goed bevestigt. De inspectie moet een levensvatbare basis vinden (die slechts een solide ondergrond kan zijn). Het moet ook verstoken zijn van zijn assen en wielen.

Stap

Bezoek de Registry of Deeds voor de provincie Florida waarin de stacaravan is gevestigd. U moet een aantal van de volgende gegevens hebben: het onroerend goedadres van Florida, de namen van de huiseigenaar of de naam van het hypotheekbedrijf dat een lening heeft afgesloten bij de stacaravan.

Stap

Spreek met een abstractor bij de griffie van daden. Mogelijk kunt u een online database bij het register gebruiken. Sommige, maar niet alle, Florida-registries hebben de stadsakten elektronisch geregistreerd. Een abstractor kan de informatie die u samen hebt verzameld gebruiken om de fysieke landdepots te doorzoeken.

Stap

Kam door de daden, pandrechten, hypotheken en alle andere geregistreerde documenten die de abstractor vindt. Misschien vindt u Florida Department of Revenue belasting pandrechten. Een titel wordt alleen geverifieerd zodra u de meest bijgewerkte akten vindt. Bijvoorbeeld, als een quitclaim akte werd ingediend nadat het huis was gekocht, zal het eigendomsrecht op de titel de quitclaimakte weergeven, niet de originele koopakte (garantiedaad).

Register van motorvoertuigen

Stap

Controleer de stacaravan. Om te kwalificeren als persoonlijk bezit en niet als onroerend goed in Florida, moet de stacaravan nog steeds de assen en wielen hebben.

Stap

Zoek het VIN (Vehicle Identification Number). Dit is een unieke reeks cijfers en letters die wordt gebruikt om de aankoopgeschiedenis van de mobiele woning bij te houden. Dit nummer staat waarschijnlijk op de registratie- en verzekeringskaart van het voertuig. (U kunt ook een VIN-nummer van Florida opzoeken bij het register dat wordt vermeld in Resources.)

Stap

Breng de volgende informatie naar het register van motorvoertuigen: het VIN van de stacaravan, registratie, verzekeringsinformatie en het oorspronkelijke leningscontract (indien van toepassing). Neem ook twee vormen van identificatie mee.

Stap

Spreek met een RMV-vertegenwoordiger. Vraag om alle pandrechten voor de betreffende camper te zien. Nadat u hebt geverifieerd dat u de eigenaar bent van de stacaravan (met de documenten die u meeneemt), kan de vertegenwoordiger alle pandrechten uitstellen die op de titel staan. De originele titel zal worden bewaard bij de RMV of bij de autolening (als u nog steeds het voertuig financiert).


Video: Aardevrouwen spreken