In Dit Artikel:

Afhankelijk van de staat waar het onroerend goed zich bevindt, is het eigendomsbewijzen-document een titel of een akte. In de staat Virginia is het bewijs van eigendom een ​​daad. Wanneer u land in Virginia bezit en het bezit van het land aan iemand anders wilt overdragen, moet u de akte overdragen.

Hoe een landakte in Virginia overbrengen: akte

Leer hoe je eigendom van land in Virginia overdraagt.

Stap

Verkrijg een formulier voor garantiedossiers voor Virginia. U kunt een sjabloon voor garantiedossiers kopen dat u kunt invullen bij de meeste winkels voor kantoorbenodigdheden. Formulieren die specifiek zijn voor de provincies van Virginia zijn verkrijgbaar bij lokale advocaten of websites die lege formulieren voor Virginia-akten verkopen.

Stap

Vul de garantiedaad in. Gebruik het Virginia-formulierformulier-sjabloon (zie bronnen) om de lege plekken in te vullen, zoals uw naam als huidige eigenaar, de naam van de persoon naar wie u de eigendom overdraagt, de datum en de voorwaarden en bepalingen van de overdracht. Als u bijvoorbeeld het onroerend goed verkoopt, vermeldt u het bedrag dat de koper betaalt om het land te kopen.

Stap

Neem de garantiedaad over aan een notaris. Huur een plaatselijke notaris in of neem de garantiestuk over aan uw bank of ander kantoor dat notarisdiensten aanbiedt.

Stap

Onderteken de vrijwaringsakte van Virginia. In de staat Virginia is een handtekening van de concessieverlener, verkoper of huidige eigenaar van het land vereist op de akte wanneer het landbezit wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. U moet de akte ondertekenen voor de notaris.


Video: