In Dit Artikel:

Als een debiteur niet in staat is om betalingen aan een schuld te handhaven, kan de schuldeiser zijn toevlucht nemen tot loonbeslag om de schuld terug te vorderen. In het algemeen zal een schuldeiser proberen met een schuldenaar samen te werken om het verschuldigde bedrag te recupereren voordat hij zijn toevlucht neemt tot loonbeslag, wat verdere tijd, kosten en inspanningen van zijn kant vereist. Bedrijven moeten een rechterlijk bevel verkrijgen om een ​​aanvraag in te dienen bij een werkgever voor een loonbeslag via de rechtbank van Maryland. Overheidsinstanties, zoals de IRS en organisaties voor kinderbijstand, kunnen automatisch beslag leggen zonder een gerechtelijk bevel.

Hoe te stoppen met loonafval in Maryland: Maryland

Het negeren van schulden kan leiden tot loonbeslag.

Stap

Praat met de schuldeiser. Om loonbeslag te voorkomen, is het belangrijk om contact te houden met de schuldeiser en betalingen te doen in overeenstemming met een overeengekomen betalingsplan. Negeer geen correspondentie en pogingen van een schuldeiser om contact met u op te nemen. Als u dit probleem eerder dan later behandelt, kunt u het probleem oplossen en verdere incasso-activiteiten vermijden, zoals loonbeslag.

Stap

Word bekend met de wetten van Maryland met betrekking tot de rechten van schuldeisers en schuldenaren. Dit zal helpen bij onderhandelingen met schuldeisers. In Maryland bijvoorbeeld, is het statuut van beperkingen voor het afdwingen van schulden 3 jaar voor open rekeningen zoals creditcards en schriftelijke contracten en 12 jaar voor binnenlandse en buitenlandse beslissingen. Wetten die betrekking hebben op derdenbeslag kunnen worden gevonden in het handelsrecht van de geannoteerde code van Maryland.

Stap

Raadpleeg een schuldhulpverlener voor advies en hulp bij het afhandelen van debiteuren en het opheffen van loonbesnoeiingen. Veel non-profitorganisaties bieden gratis counseling en assistentie bij het onderhandelen met crediteuren. Een schuldenaar die het moeilijk vindt om zijn situatie aan een schuldeiser uit te leggen, kan meer geluk hebben door een schuldhulpverlener te gebruiken. Gratis schuldhulpverleningsdiensten zijn beschikbaar. De Consumer Credit Counseling Service van Maryland en Delaware, Inc. is bijvoorbeeld een geaccrediteerde non-profitorganisatie voor gemeenschapsdiensten, 'toegewijd aan het helpen van particulieren en gezinnen bij het oplossen van financiële problemen'.

Consumentenkredietadviesdienst van Maryland en Delaware, Inc. 757 Frederick Road Baltimore MD 21228 1-800-642-2227 cccs-inc.org

Stap

Dien een formulier "Claim of Exemption" in bij de rechtbank die het rechterlijk bevel uitvaardigde, indien de beslaglegging door de rechtbank was bevolen. Een schuldenaar moet aan de rechtbank aantonen dat de beslaglegging ernstige financiële problemen met zich meebrengt door bewijs van inkomsten en essentiële kosten van levensonderhoud, zoals huur, nutsbedrijven en boodschappen. Het Claim of Exemption-formulier is verkrijgbaar bij rechtbanken van het Maryland district. Als een rechter beslist dat de beslaglegging tot ontbering leidt, kan hij de beslaglegging opzij zetten en de schuldenaar bevelen om te betalen wat hij denkt dat een billijke terugbetaling is.


Video: