In Dit Artikel:

Soms kan een financiële rekenmachine opgesloten raken en niet meer reageren. Het is ook mogelijk dat een instelling per ongeluk is gewijzigd, zodat deze niet meer naar behoren functioneert. In elk van deze gevallen kan het nodig zijn om de calculator opnieuw in te stellen naar de fabrieksinstellingen. Er zijn verschillende modellen financiële calculators, voornamelijk geproduceerd door Hewlett Packard en Texas Instruments. De volgende stappen verschillen afhankelijk van het type rekenmachine, maar vertegenwoordigen het proces voor de meest populaire modellen.

Stel de Hewlett Packard 10BII opnieuw in

Stap

Houd tegelijkertijd de OP, N en FV toetsen, en laat dan alle drie de toetsen tegelijkertijd los.

Stap

De rekenmachine wordt weergegeven CORP HP 2000 en dan ALLES DUIDELIJK.

Reset de Hewlett Packard 12C

Stap

Houd tegelijkertijd de - en OP sleutels. Laat beide toetsen tegelijkertijd los.

Stap

De rekenmachine wordt ingeschakeld en weergegeven Pr Fout. Raak niet in paniek wanneer u dit bericht ziet, want dit betekent alleen dat de rekenmachine wordt gereset. Als u op een willekeurige toets drukt, wordt het bericht gewist.

Reset de Texas Instruments BA II Plus en BA II Plus Professional

Stap

Houd tegelijkertijd de 2e, +/-, en ENTER sleutels. Laat alle drie de toetsen tegelijkertijd los.

Stap

De rekenmachine wordt weergegeven RST 0,0.


Video: Rekenmachine instellen voor het Examen