In Dit Artikel:

De Social Security Administration stopte met het verzenden van papieren kopieën van individuele verklaringen in 2011. U kunt uw verklaring echter op elk moment online bekijken. Om dit te doen, moet u een account instellen bij de socialezekerheidsadministratie. Wanneer u zich vanaf de startpagina aanmeldt bij uw account, scrolt u omlaag totdat u "Uw volledige verklaring afdrukken / opslaan" ziet en klikt u op de koppeling om uw rapport te openen.

Sociale zekerheid

De socialezekerheidsadministratie biedt u de mogelijkheid uw verklaring online te bekijken.

Toegang tot uw verklaring

Als u een account wilt maken, moet u uw e-mailadres, sofinummer en postadres opgeven en ten minste 18 jaar oud zijn. Nadat u de vereiste informatie hebt verstrekt, wordt u gevraagd uw identiteit te verifiëren door een paar vragen te beantwoorden. U kunt dan uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvragen instellen.

Wat zit er in uw verklaring

Uw verklaring bevat uw inkomstenlijsten en hoeveel inkomsten onder de socialezekerheids- en Medicare-belastingen vielen. Bovendien vertelt het u hoeveel credits u heeft verdiend met betrekking tot de kwalificatie voor pensioenuitkeringen en wat uw voordelen, of de voordelen voor uw gezin, zouden zijn als u arbeidsongeschikt zou worden.


Video: