In Dit Artikel:

Sociale zekerheid vereist dat dit zo snel mogelijk na het overlijden van een persoon wordt gemeld. Uitkeringen die zijn betaald gedurende de maand dat de ontvanger is overleden en eventuele toekomstige betalingen die kunnen worden betaald, moeten worden teruggestort naar de sociale zekerheid. Hoe sneller de sociale zekerheid wordt gemeld, hoe eenvoudiger het zal zijn om deze betalingen op te lossen.

Hoe een dood aan sociale zekerheid handicap voordelen te melden: zekerheid

Begrafenisondernemers verwerken soms meldingen over de dood.

Stap

Vraag de begrafenisondernemer of hij de sociale zekerheid op de hoogte zal stellen van het overlijden. Zo ja, geef de uitvaartondernemer dan het sofinummer van de overledene.

Stap

Bel de sociale zekerheid op (800) 772-1213, van maandag tot vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur, om het overlijden te melden als de begrafenisondernemer niet met de doodsmeldingen omgaat of als u wilt bevestigen dat de sociale zekerheid is aangemeld.

Stap

Verschijn in persoon, als u niet wilt bellen, bij een kantoor van de sociale zekerheid in uw regio. Lokale kantoren zijn te vinden via de Local Office Search-website van Social Security Online. Breng het sofi-nummer van de overledene.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy