In Dit Artikel:

Als u een faillissement, een inbeslagname of andere schuldaflossing hebt gehad, bent u waarschijnlijk ook op de hoogte gebracht van een vereiste van de IRS om elk bedrag van de schuld dat in uw bruto inkomen is geloosd op te nemen. Deze vereiste is niet alleen van toepassing op individuen, maar ook op zakelijke partnerschappen die schulden hebben afgeworpen. Als u een schema K indient, moet u uw inkomsten of verlies melden op formulier 1065. Eén sectie van het formulier bevat een voorziening voor het annuleren van schulden.

Zakenvrouw

Stap

Download formulier 1065. Zie bronnen voor de documentkoppeling.

Stap

Voer code E in, Annulering van schuld, in vak 11, "Ander inkomen". Volgens de IRS is dit bedrag meestal opgenomen in uw bruto-inkomen (formulier 1040, regel 21). Onder sectie 108 (b) (5) kunt u ervoor kiezen om elk deel van de "verlaging van de basis van afschrijfbare waarde" toe te passen.

Stap

Vul Formulier 982 in (zie bronnen) om het bedrag te bepalen dat in code E moet worden gezet en of uw situatie van toepassing is. Het formulier is gemaakt om diegenen te helpen die in aanmerking komen voor de Nood Economische Stabilisatiewet van 2008, die een gekwalificeerde hoofdwoningschuld kwijting omvat tussen 2006 en 2013.

Stap

Stuur de formulieren naar het belastingdienstcentrum voor uw regio.


Video: