In Dit Artikel:

Het hebben van een retentierecht op uw kredietrapport kan grote invloed hebben op uw financiën. Het wordt moeilijker om in de toekomst krediet te krijgen van crediteuren. Er zijn verschillende soorten pandrechten die van invloed kunnen zijn op een kredietrapport, zoals mechanische pandrechten en IRS belasting pandrechten. U kunt pas na zeven jaar nadat u de belastingen volledig hebt betaald, belastingbevoegdheid van uw kredietwaardigheidsrapport wissen.

Het proces

Stap

Als de belastingen nog steeds open staan, neem dan contact op met een gerenommeerd belastingadviseur om u te helpen met de IRS. De belastingadvocaat zal u helpen om financiële onmogelijkheid te tonen om het belasting retentierecht te betalen en de IRS een compromis aan te bieden om een ​​redelijk bedrag te betalen. De advocaat kan namens u onderhandelen.

Stap

Na het betalen van de belasting retentierecht, moet u een certificaat van Federal Tax Lien Release verkrijgen. De IRS geeft u een bewijs van vrijgave zolang de belastingen worden betaald of als er geen wettelijke vereiste meer is om die belastingen te innen. Liens worden meestal binnen een periode van 30 dagen verwijderd. Uw belastingadviseur zal kunnen achterhalen wat deze wettelijke vereisten en procedures zijn en u informeren.

Stap

Om te laten registreren dat een pandrecht is vrijgegeven, moet een belastingplichtige een vrijgave van de kennisgeving van het federale belastingrecht verkrijgen. Over het algemeen zal de IRS geen kennisgeving van vrijgave van onderpand geven totdat de belasting volledig is betaald of de IRS geen juridisch belang meer heeft bij het innen van de belasting. De IRS heeft gestandaardiseerde procedures voor pandrechten, lozingen en ondergeschiktheid. In situaties die in aanmerking komen voor het verwijderen van een pandrecht, zal de IRS het retentierecht doorgaans binnen 30 dagen verwijderen en kan de belastingplichtige een kopie van het vrijgavebewijs van het federale belastingrecht ontvangen.

Stap

Bestel een actueel kredietrapport van elk kredietbureau, namelijk TransUnion, Experian en Equifax. Evalueer alle drie de kredietrapporten en noteer eventuele belastingrechten. Controleer alle openbare registers om te zien of het belasting retentierecht is vrijgegeven of niet. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met het kredietbeoordelingsbureau en laat u hen rechtstreeks contact opnemen met de IRS om het pandrecht vrij te geven.

Stap

Schrijf een brief aan elk kredietbureau met een kopie van het bewijs dat het belasting pandrecht is verwijderd. Vraag elk kredietbureau om uw kredietwaardigheidsrapport bij te werken door het betreffende belasting pand te verwijderen. Zorg ervoor dat u een follow-up uitvoert om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden weerspiegeld. Bestel binnen 30 tot 60 dagen een nieuw kredietrapport, waarin de belastingstatus wordt weergegeven.


Video: