In Dit Artikel:

Wanneer een persoon in Texas sterft, moet zijn nalatenschap een juridisch proces doorlopen dat bekend staat als 'probate'. Probate vereist een boekhouding van de nalatenschap van de overledene, betaling van schulden en verdeling van het resterende eigendom aan begunstigden of erfgenamen. Als de overledene een laatste wil en een testament voor haar dood heeft uitgevoerd, moet de wil worden toegelaten tot de erfopvolging. Twee gemeenschappelijke procedures kunnen worden gebruikt om een ​​testament in Texas af te keuren: "titelrecht", wat vaak wordt bereikt zonder de noodzaak om een ​​advocaat in te huren, en de meer formele "uitgifte van testamentaire brieven", die in het algemeen de diensten van een advocaat vereisen.

Stap

Zorg voor een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte. Vraag een kopie aan bij het Texas Department of State Health Services.

Stap

Zoek de oorspronkelijke laatste wil en testament. Om een ​​testament af te nemen, moet het origineel worden geproduceerd - een kopie is niet acceptabel voor de rechtbank. Als de wil niet gevonden wordt onder de bezittingen van de overledene, neem dan contact op met een familielid, goede vriend of de advocaat van de overledene.

Stap

Selecteer de juiste probate-procedure. Als het landgoed geen aanzienlijke schulden heeft die betaald moeten worden en de administratieproblemen beperkt zijn tot het eigendomsrecht op eigendommen, mag u de testament of will gebruiken als titelrecht. Voor alle andere situaties, moet de nalatenschap in het algemeen de testament van wil en uitgifte van brieven testamentair volgen. Wanneer een formele administratie nodig is, verkrijgt de uitvoerder in het algemeen de diensten van een advocaat, hoewel dit niet wettelijk verplicht is.

Stap

Bereid de juiste documenten voor bij de rechtbank in de provincie Texas waar de overledene op het moment van overlijden woonde. Een "petitie voor probaat-wil" ​​moet in alle gevallen worden ingediend. De persoon die als executeur in de testament wordt genoemd, is over het algemeen van toepassing op de boedel. De behoefte aan extra documenten zal afhangen van de specifieke kenmerken van het landgoed. Formulieren zijn beschikbaar via de TexasLawHelp-website. Een indiener kan ook de vereisten voor specifieke informatie in de Texas Probate-code herzien.

Stap

Maak een kopie van het verzoekschrift, het testament en de overlijdensakte. Extra kopieën kunnen nodig zijn voor andere begunstigden of familieleden. Dien de petitie, samen met de originele wil en kopie van de overlijdensakte, in bij de bevoegde rechtbank.

Stap

Houd rekening met begunstigden, erfgenamen of schuldeisers van het landgoed. Onder een formele administratie van de erfopvolging gebeurt dit door publicatie van de petitie in een lokale krant. Wanneer het eigendomsrecht wordt gebruikt, moet de kennisgeving al hebben plaatsgevonden en moeten er al schulden zijn betaald voordat een verzoekschrift wordt ingediend.

Stap

Voer een inventaris uit van de bezittingen van de nalatenschap en betaal alle schulden, inclusief bezittingen, als een formele administratie vereist is.


Video: Zeitgeist: The Movie (FULL FILM) 2012 Update [multi subtitles]