In Dit Artikel:

Inwoners van Canada moeten bepaalde dividenden rapporteren afhankelijk van hun type en hoe ze worden geclassificeerd, aangezien sommige dividenden moeten worden gerapporteerd als rentebetalingen en sommige interesten moeten worden gerapporteerd als dividenden. Een individu kan dividenduitkeringen ontvangen als hij optreedt als een trustee voor een Canadese begunstigde die het eigendom en de zeggenschap over onroerend goed behoudt. Elke niet-inwoner die bepaalde betalingen verricht aan een ingezetene van Canada of als de persoon handelt als een vertegenwoordiger van een ingezetene van Canada moet een belastingaangifte doen op een T5-formulier, Return of Investment Income.

Een T5 voorbereiden op dividenden: worden

Een individu dient een T5-formulier in voor dividenden die zijn verkregen via Canadese organisaties.

Andere dividenden indienen behalve in aanmerking komende dividenden

Stap

Noteer het werkelijke bedrag van de dividenden, andere dan in aanmerking komende dividenden, in vak 10 van het T5-formulier. Dit zijn dividenden van belastbare Canadese bedrijven. Neem geen dividenden op die zijn uitgekeerd aan personen die niet in aanmerking komen voor het federale dividendbelastingkrediet, dividend uit kapitaalwinsten, dividenden die worden betaald uit een kredietunie aan een lid dat aandelen in een kredietunie heeft als het aandeel niet op een aangewezen beurs is geregistreerd of belastbare dividenden en dividenden (exclusief dividenden uit meerwaarden) die zijn betaald door een hypotheekinvesteringsvennootschap aan een van de aandeelhouders van de onderneming zoals vermeld door de Canada Revenue Agency.

Stap

Noteer de belastbare hoeveelheid dividenden die niet in aanmerking komen voor dividenden in box 11. Voer de belastbare hoeveelheid in die meer is dan 25 procent dan de dividenden gerapporteerd in box 10. Dit is alleen voor die personen die als een trustee optreden en de eigenaar van de begunstigde eigenaar blijft en controle van het eigendom. Alleen individuele inwoners binnen Canada die geen vertrouwen hebben voor een geregistreerde liefdadigheidsinstelling, moeten een bedrag opgeven in dit vak. Eventuele uitkeringen aan een bedrijf in Canada die zijn gemeld in box 10, mogen niet in deze sectie worden opgenomen.

Stap

Voer een bedrag van 13,33333 procent in dat belastbaar is van de dividenden met uitzondering van het in aanmerking komende dividendbedrag in vak 12. Dividenden in box 10 die zijn betaald aan Canadese bedrijven mogen hier niet worden opgenomen.

Stap

Record te betalen of betaalde dividenden door een credit union aan een lid die aandelen in een credit union heeft, indien het aandeel niet is geregistreerd op een aangewezen beurs, in Box 13. Vermeld ook alle belastbare dividenden (andere dan dividenduitkeringen) die waren betaald door een hypotheekbeleggingsmaatschappij aan een van de aandeelhouders van de onderneming.

Stap

Bestanddividend uit andere bronnen in vak 14 op het T5-formulier met de titel "Ander inkomen van Canadese diensten." Noteer het bedrag aan belastbare dividenden en in aanmerking komende dividenden betaald aan een individu van een bedrijf gevestigd in Canada, maar wordt niet beschouwd als een Canadese onderneming.

Stap

Record dividenden van kapitaalwinsten dividenden in Box 18. Deze dividenden worden betaald door een investeringsmaatschappij, beleggingsfonds corporatie of een hypotheek investeringsmaatschappij.

Dossiers indienen die in aanmerking komen

Stap

Vul het bedrag voor in aanmerking komende dividenden in vak 24 in. Alleen belastbare dividenden die door dividenden zijn aangemerkt als in aanmerking komende dividenden, moeten in dit vak worden opgenomen. Neem geen dividenden op die zijn betaald aan personen die niet in aanmerking komen voor het federale dividendbelastingkrediet, dividenden die worden betaald uit een credit union aan een lid dat aandelen in een credit union heeft als de aandelen niet op een aangewezen beurs zijn geregistreerd, of belastbare dividenden en dividenden met uitzondering van in aanmerking komende dividenden (exclusief dividenden uit meerwaarden) die zijn betaald door een hypotheekinvesteringsvennootschap aan een van de aandeelhouders van de onderneming zoals vermeld door de Canada Revenue Agency.

Stap

Noteer het belastbare bedrag van in aanmerking komende dividenden in box 25. Het bedrag moet worden ingevoerd als 45 procent meer dan het werkelijke bedrag uit box 24. Voer geen bedragen in als het dividendenbedrag in box 24 is betaald aan een bedrijf.

Stap

Voer het bedrag in voor een dividendbelastingvermindering voor in aanmerking komende dividenden in box 26. Het bedrag moet 18,9655 procent van de maatstaf van heffing zijn die is ingevoerd in box 25. Voer geen enkel bedrag in als het feitelijke bedrag aan dividenden in box 24 aan een bedrijf is betaald.


Video: