In Dit Artikel:

De eerste stap in het proces van de probate is het indienen van een aanvraag bij de probate court in de provincie waar de overledene woonde. U vraagt ​​de rechtbank om u te benoemen als de 'persoonlijke vertegenwoordiger'. Hierdoor bent u belast met het inventariseren van de activa, melden van schuldeisers, betalen van schulden en verspreiden van de activa aan de juiste begunstigden. De definitieve boekhouding en verdeling van de activa is de laatste stap in het proces. U moet een verzoek indienen bij de rechtbank en verzoeken om de nalatenschap te sluiten. De exacte procedure verschilt per land, maar de algemene vereisten zijn hetzelfde.

Hoe het werkt

De persoonlijke vertegenwoordiger aangewezen door de rechtbank is verantwoordelijk voor het indienen van de petitie voor definitieve boekhouding en distributie. De officiële naam kan variëren, afhankelijk van de staat. In Florida heet het bijvoorbeeld a petitie voor definitieve kwijting en boekhouding.

Eindafrekening is wanneer de persoonlijke vertegenwoordiger de rechtbank laat weten welke activa in de boedel waren, welke schuldeisers werden betaald en hoe zij de resterende bezittingen zou gaan distribueren. Deze petitie moet worden ingediend voordat begunstigden hun deel van de activa kunnen ontvangen en de boedel is gesloten. Zodra de petitie is ingediend en goedgekeurd, de persoonlijke vertegenwoordiger verdeelt de activa zoals bepaald in het testament van de laatste wil en het testament of door de wet op de erfopvolging, als er geen wil is.

Vereisten

Voordat u de petitie kunt indienen, moet u de nalatenschap beheren. Over het algemeen vereist het proces dat u schuldeisers op de hoogte brengt dat de overledene is overleden. Mogelijk moet u ook een kennisgeving publiceren in de lokale krant. Staatswetten bepalen hoe lang je het landgoed open moet houden. In sommige gevallen is het slechts drie maanden; maar in andere staten kan het een jaar of langer duren. U moet crediteuren betalen voordat begunstigden activa kunnen ontvangen. Als het landgoed niet genoeg vermogen heeft om de schuldeisers te betalen, wordt het beschouwd als een insolvent landgoed. Wanneer de activa beperkt zijn, bepaalt de staatswet de volgorde waarin de schulden worden betaald.

De petitie

Typisch, een petitie moet bepaalde elementen bevatten, zoals:

  • een verklaring van de persoonlijke vertegenwoordiger die verklaart dat hij de nalatenschap heeft beheerd
  • bewijs van alle claims betaald uit de nalatenschap
  • bewijs van betaalde belastingen of bewijs dat er voorzieningen zijn getroffen voor belastingen
  • een bewijs van de aan de persoonlijke vertegenwoordiger betaalde vergoeding, of een verklaring die aangeeft hoeveel de vertegenwoordiger zal ontvangen
  • het eigendom dat nog op het landgoed is
  • een plan met alle distributies
  • geld dat overblijft in de nalatenschap voor de persoonlijke vertegenwoordiger om uitgaven te betalen die verband houden met de distributie van activa en het sluiten van de nalatenschap

De formulieren

Om ervoor te zorgen dat u het juiste aanvraagformulier hebt, moet u dit rechtstreeks bij de rechtbank verkrijgen. Sommige provincies gebruiken een aangepaste vorm in plaats van een standaard specifieke staat. Bezoek persoonlijk je plaatselijke rechtbank of check de website voor een blanco verzoekschrift om te voltooien.


Video: