In Dit Artikel:

Het beheren van huurwoningen is niet vanwege het gemis van de logistiek. Behandeling van de dagelijkse taken van een woning, zoals toezicht op huurders, het innen van huurgelden en het omgaan met onderhoudsaanvragen, moet altijd op een legale manier gebeuren. Overweeg een onroerendgoedadvocaat te raadplegen om u te helpen bij het begrijpen en naleven van federale rechtvaardige huisvestingswetgeving en lokale wetgeving voor eigenaars en huurders.

Grote lichtbeige eetkamer met kersen hardhout.

Het beheren van huurwoningen vereist kennis van de wetgeving van verhuurder-huurder.

Vereisten om eigendom te beheren

Ontdek de vereisten voor vergunningen en certificering voor property management in uw staat, provincie of gemeente. De meeste staten eisen dat vastgoedbeheerders een vastgoedlicentie verkrijgen. Montana, South Dakota en South Carolina hebben alleen een licentie voor onroerend goedbeheer nodig en Oregon accepteert een licentie voor onroerend goed of onroerend goedbeheer. Zes staten, waaronder Massachusetts, hebben geen vergunning nodig om onroerend goed te beheren. Sommige lokale overheden hebben ook een bewijs van bezettingsgraad nodig om te bewijzen dat verhuur bewoonbaar is en voldoen aan lokale bouwvoorschriften. Property managers, of het nu individuen of bedrijven zijn, moeten mogelijk ook een bedrijfslicentie aanvragen.

Het vinden van de juiste huurders

Lees de kredietgeschiedenis en referenties van huuraanvragers zorgvuldig door en voer achtergrondcontroles uit. De screening begint met een geschreven huurapplicatie met sociale zekerheid en rijbewijsnummers, informatie over werkgelegenheid en inkomen en elke uitzetting of faillissementsgeschiedenis. Vastgoedbeheerders kunnen kredietrapporten ophalen met autorisatie van de aanvrager. U moet afgewezen aanvragers schriftelijk op de hoogte brengen van de reden voor afwijzing, de bron van de ongeldige kredietinformatie en hen adviseren over hun recht op een gratis jaarlijks kredietrapport. U mag ras, religie, etniciteit, geslacht, handicap of de opvoedstatus van een aanvrager niet gebruiken als basis voor verhuurbeslissingen.

Het vestigen van systemen voor huur en deposito's

Staten beperken de bedragen van de borg en reguleren de procedures voor het aanhouden en terugbetalen van deposito's. Documenteer de staat van de huurwoning vóór en na de huurperiode om de juistheid van aftrekkingen en terugbetalingen van deposito's te garanderen. Stel ook een systeem in voor het innen van huurprijzen en zet deze huurinzamelingsprocedures uiteen in uw schriftelijke huurovereenkomsten. Houd huurovereenkomsten voor de volledige huurovereenkomst, ter referentie en in geval van een rechtszaak, en tot de verjaringstermijn van uw staat verstrijkt, meestal drie tot vijf jaar. U kunt zorgen voor tijdige huurbetalingen door een automatisch betalingssysteem in te stellen dat hun rekeningen debiteert via "online factureringssystemen" of een automatisch clearinginstituut, ook wel ACH-debet genoemd. Huurders kunnen ook bereid zijn om een ​​of meer post-gedateerde huurcheques in te dienen, die u vervolgens elke maand op een bepaalde datum stort, zoals de eerste, maar niet eerder.

Omgaan met moeilijke huurders

Ontwikkel methoden om op effectieve en rechtmatige wijze om te gaan met lastige huurders. Professionaliteit en beleefdheid kunnen u helpen goede relaties met huurders tot stand te brengen en te onderhouden, waardoor conflicten, schade aan eigendommen en uw aansprakelijkheid worden geminimaliseerd. Of u nu een bijzonder kieskeurige huurder probeert te kalmeren of een uitzetting wilt regelen, zorg ervoor dat u uw huurovereenkomst en de wet volgt. Huurders hebben veel rechten en u moet voorzichtig zijn bij het omgaan met de talloze problemen die zich kunnen voordoen, zoals late huur, gestuiterde cheques, ongeoorloofde huisdieren en gasten, of overmatig lawaai. Bouw relaties op met andere professionals op het gebied van property management, heb minstens één ervaren advocaat die u kunt raadplegen en volg regelmatig educatieve cursussen om uw kennis en vaardigheden op het gebied van property management bij te werken.

Eigendom onderhouden en reparaties uitvoeren

Selecteer een professioneel en betrouwbaar onderhoudspersoneel om tijdig onderhoud en reparaties aan eigendommen af ​​te handelen. Of de bedrijven nu op of buiten de site wonen, ze moeten responsief zijn wanneer zich problemen voordoen bij het onderhoud. Als de property manager, behandel alleen die projecten waarvoor u bent gekwalificeerd of gecertificeerd om te repareren, anders neemt u professionals en specialisten in dienst om de veiligheid en kwaliteit van de huurder te waarborgen.


Video: iOS 10: Woning, de applicatie voor je HomeKit apparaten