In Dit Artikel:

De hoofdsom van een lening is het saldo van de lening. Wanneer een bedrijf een hoofdsom betaalt om het saldo van een lening af te betalen, wordt het bedrag van de betaling op het kasstroomoverzicht gerapporteerd. Dit staat los van de rente die het op een lening kan betalen. De hoofdbetaling vermindert de contanten die een bedrijf houdt, maar heeft geen invloed op de winst, omdat de betaling geen deel uitmaakt van de bedrijfskosten. Een bedrijf kan profiteren van het verrichten van hoofdbetalingen op zijn leningen omdat de betaling zijn schuld vermindert, waardoor zijn rentelasten worden verlaagd.

Stap

Zoek het kasstroomoverzicht van een bedrijf in de 10-Kwart kwartaalverslagen of in zijn 10-K jaarverslagen. U kunt deze rapporten verkrijgen via de investor relations-sectie van de website van een bedrijf of vanuit de EDGAR online database van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Stap

Zoek de sectie 'Kasstromen uit financieringsactiviteiten', het laatste deel van het kasstroomoverzicht.

Stap

Zoek naar de regel met de omschrijving 'Terugbetaling op schuld' of 'Betaling van leninggever'.

Stap

Identificeer het dollarbedrag, weergegeven aan de rechterkant van de beschrijving. Een bedrijf omsluit dit bedrag tussen haakjes om aan te geven dat het bedrag zijn contanten verlaagt. Als het kasstroomoverzicht van een bedrijf bijvoorbeeld 'Betaling van het hoofd van de lening ($ 5000)' laat zien, heeft het bedrijf $ 5.000 betaald aan het hoofdsaldo van zijn schuld, wat betekent dat het $ 5.000 minder verschuldigd is dan voorheen.


Video: