In Dit Artikel:

Het lenen van geld aan vrienden en familie plaatst de relatie in gevaar als de lening niet wordt terugbetaald zoals overeengekomen. Als beleefde en aanhoudende herinneringen de terugbetaling niet inspireren, moet je de situatie escaleren en agressievere verzamelinspanningen gebruiken. Ongecompliceerd als het nemen van juridische stappen lijkt, kan het zoeken naar uw geld in de rechtbank voor geringe vorderingen of het indienen van een civiele procedure de enige manier zijn om het geld terug te krijgen.

Wees proactief

Laat een onbetaalde lening niet jarenlang fijten. Dat is niet alleen het spannen van een relatie, je riskeert dat de niet-geïnde schuld het statuut van beperkingen verliest, in welk geval je het rechtssysteem niet kunt gebruiken om te verzamelen. De statuten van beperkingen hangen af ​​van de vraag of de overeenkomst mondeling of schriftelijk is en van uw staatswet.

Krijg het op schrift

Als u zojuist het geld hebt uitgeleend of bezig bent, documenteer de overeenkomst. Vermeld de voorwaarden van de lening, inclusief betalingsgegevens. Onderteken het document en laat het notariëren voordat u het geld overhandigt. Dit maakt het gemakkelijker om juridische mechanismen te gebruiken om te verzamelen als er later verzamelproblemen optreden.

Als u niet met de lener een schriftelijke overeenkomst en een afbetalingsplan hebt ondertekend toen de lening oorspronkelijk werd opgesteld, kunt u later nog steeds schriftelijk een overeenkomst bereiken. Documenteer het bedrag van de schuld en het terugbetalingsschemaen onderteken en dateer de overeenkomst. Laat de lener dat ook doen.

Stuur een vraagbrief

Wanneer mondelinge verzoeken om terugbetaling op dovemansoren gericht zijn, stuur dan een schriftelijke brief. Dit dient de omstandigheden van de leningsovereenkomst te beschrijven, zoals het geleende bedrag, het resterende saldo, het oorspronkelijke plan voor terugbetaling en eventuele vertragingen. Geef aan wat uw volgende stappen zijn, zoals het indienen van een rechtszaak. Stuur het gecertificeerde post met een gevraagde ontvangstbevestiging, om de ernst van het verzoek duidelijk te maken en om te bevestigen dat de brief is ontvangen.

Juridische opties

Zelfs als u een mondelinge overeenkomst hebt en er niets schriftelijk is, kan het onder bepaalde voorwaarden afdwingbaar zijn. De voorwaarden van de lening moeten worden gedefinieerd en de overeengekomen punten moeten specifiek genoeg zijn om handhaving mogelijk te maken. "Ik zal u terugbetalen wanneer ik kan" zou waarschijnlijk te vaag zijn om juridische stappen te ondernemen.

Als kleine bedragen in dollars op het spel staan, het kan worden behandeld in de rechtbank voor geringe vorderingen. U en de gedaagde vertegenwoordigen elk uzelf en stellen de vraag of de lening moet worden terugbetaald of niet. Grotere bedragen vereisen het indienen van een civiele procedure, en op dat moment kunt u overwegen een advocaat in te schakelen om u te adviseren bij de volgende stappen. U kunt met name begeleiding nodig hebben zonder een geschreven leningsovereenkomst, aangezien de bijzonderheden van wat een mondeling contract is en de manier waarop de voorwaarden worden gehandhaafd, per staat verschillen.

Collectieactie

Zelfs als je een juridisch oordeel wint, maakt dat het niet altijd gemakkelijk om te verzamelen. Over het algemeen moet je de prijs zelf verzamelen. Als een eenvoudig verzoek niet voldoende is, moet u mogelijk agressievere maatregelen nemen, zoals het verkrijgen van een beslag op het loon van de persoon of een pandrecht op zijn bankrekening. Retentierechten en garanties vervallen na een bepaalde tijd, maar je kunt vaak een aanvraag indienen om ze te laten vernieuwen als de verzameling nog niet heeft plaatsgevonden.


Video: Wat kost een geldlening? Hoe werkt een persoonlijke lening?