In Dit Artikel:

Hoe een persoonlijke lening met lage rente te krijgen. Een persoonlijke lening met een lage rente is een soort onderpandvrije lening die de geldschieter verstrekt aan de leningnemer tegen een lagere rente dan een standaard persoonlijke lening. Vanwege hun lagere rentetarieven zullen deze leningen in het algemeen echter niet meer bedragen dan een paar duizend dollar waard, behalve in zeer zeldzame omstandigheden.

Hoe een persoonlijke lening met lage rente te krijgen: krijgen

Ontvang een persoonlijke lening met een lage rente

Vraag een persoonlijke lening met lage rente aan

Stap

Controleer uw credit score. Als het niet perfect of bijna perfect is, is de kans dat u een persoonlijke lening krijgt met een lage rente klein. De kredietverstrekkers die wel degelijk lage persoonlijke leningen aanbieden, zijn erg kieskeurig over wie ze toestaan ​​om ze te lenen, aangezien deze leningen veel gevraagd zijn.

Stap

Ga akkoord met een financiële instelling waar u al een bestaande zakelijke relatie hebt. Als u al jaren klant bij dezelfde bank of kredietunie bent, een uitstekende kredietwaardigheid hebt en een betrouwbare, gestage inkomstenstroom kunt bewijzen, kunt u een afspraak maken met een leninggevende om een ​​lening met een lage rente te bespreken.

Stap

Begrijp wat een geldschieter zoekt in een lage-rente persoonlijke lening kandidaat. Naast het uitstaande krediet geven banken en kredietverenigingen de voorkeur aan kredietnemers die hun huidige baan voor langere tijd hebben uitgeoefend, die volledig en duidelijk in het bezit zijn van waardevolle activa en bogen op een veilige bron van inkomsten. U moet documentatie verstrekken aan de uitleeninstelling om al deze claims te ondersteunen.

Stap

Houd er rekening mee dat er geen vaste richtlijnen zijn over wie in aanmerking komt voor een lening met een laag belang en wie niet. Het uitleenbeleid van elke instelling is individueel ingesteld. Veel banken bieden zelfs geen persoonlijke leningen of ongedekte (onderpandvrije) leningen van welke aard dan ook.

Stap

Vraag de lening aan als u in aanmerking komt. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, bekijkt u de situatie vanuit de positie van de geldgever. Een ongedekte lening, zoals een lening met een lage rente, is erg moeilijk te recupereren als de lener in gebreke blijft, en een dure, tijdrovende rechtszaak is meestal het enige verhaal dat openstaat voor de financiële instelling.

Stap

Onderhoud uw solide relatie met de leningverstrekkende instelling door uw lening met lage rente op tijd en volledig terug te betalen zonder incidenten. Dit zal je enorm helpen als je in de toekomst nog een lage persoonlijke lening nodig hebt.


Video: Studenten lenen gratis