In Dit Artikel:

Als iemand u aanklaagt voor onbetaalde huur of medische rekeningen, een in gebreke blijven van een lening of een schadevergoeding in een civiele procedure en de rechtbank tegen u, zal de rechtbank een uitspraak doen met vermelding van het bedrag dat u verschuldigd bent. Kredietbureaus verzamelen informatie over vonnissen, zoals over belastinglatenties en faillissementen, en als u deze informatie op uw rapport plaatst, wordt uw kredietwaardigheid aangetast en kan u voorkomen dat u een lening kunt krijgen. Het verwijderen van een oordeel uit uw kredietrapport verbetert uw credit score en maakt u aantrekkelijker voor geldschieters.

Notitieblok en zwarte telefoon openen op houten textuur

Een bovenaanzicht van een telefoon, Kladblok en pen op een bureau.

Lengte van een oordeel

Als u niets doet om een ​​beslissing uit uw kredietrapport te verwijderen, blijft dit zeven jaar in uw rapport of totdat het statuut van de beperking op is, afhankelijk van welke periode langer is. Het statuut van beperkingen voor vonnissen is 10 tot 20 jaar, afhankelijk van de staat waarin het vonnis is gewezen. Het vonnis zou nog veel langer geldig kunnen blijven, omdat de schuldeiser de mogelijkheid heeft om terug te keren naar de rechtbank en om verlenging te vragen als het vonnis onbetaald blijft. Op elk moment in die periode kan uw schuldeiser het vonnis uitvoeren door het loon of uw bankrekening te versieren.

Omgaan met kredietagentschappen

De drie belangrijkste kredietbeoordelingsbureaus - Experian, TransUnion en Equifax - houden mogelijk niet noodzakelijk dezelfde informatie over u bij. Vraag een actueel kredietrapport van elk bureau en kijk of elk het oordeel vermeld heeft. U hebt eenmaal per jaar recht op een gratis kredietrapport van elk agentschap. Als u een beslissing wilt verwijderen, moet u contact opnemen met elk bureau en uw argumenten voor het verwijderen van het vonnis bepleiten. Neem contact op met elk agentschap via een gewaarmerkte brief. U wilt een schriftelijke registratie van uw contact met het bureau en verificatie dat het uw communicatie heeft ontvangen.

Betaald arrest

Als u het betreffende vonnis had betaald, had het automatisch uit uw kredietrapport moeten worden verwijderd, maar soms wordt dit over het hoofd gezien. Schrijf aan elke kredietinstantie en verstrek alle informatie die je hebt over het afgeronde oordeel, inclusief kopieën van ontvangstbewijzen, de datum waarop het vonnis is betaald en eventuele mededelingen van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen waaruit de pay-off blijkt.

Out-of-date oordeel

Als het verjaringsstatuut voor uw uitspraak is verlopen en de persoon of onderneming die het vonnis heeft ingesteld niet is teruggevorderd naar de rechtbank om het te hernieuwen, kunt u de beslissing betwisten en laten verwijderen uit uw kredietrapport. Als de persoon die het vonnis heeft aangevraagd, is overleden of als het bedrijf waaraan u geld schuldig was niet langer bestaat, is dit ook een reden om het vonnis te laten verwijderen. Onderzoek de wetten van uw staat om te bepalen in het statuut van beperkingen is verlopen voor uw oordeel en verwijs deze wet in uw brief aan de kredietbureaus. Een overlijdensbericht of kennisgeving van sluiting van een bedrijf zal een back-up maken van elke claim die u maakt dat de persoon of het bedrijf aan wie u de schuld hebt opgelegd niet meer bestaat.

Andere redenen voor verwijdering

In zeldzame gevallen zal er een uitspraak op uw kredietrapport verschijnen die onjuist is omdat er een fout is gemaakt bij het opnemen van het sofinummer of als het vonnis van een persoon met dezelfde naam is. Wanneer u iets betwist over uw kredietrapport, inclusief een beslissing, heeft het kredietbureau 30 dagen om te reageren.


Video: