In Dit Artikel:

Er zijn verschillende redenen waarom een ​​ouder uit Alabama de kinderbijstand zou vergeven. Als de ouder die de ondersteuning verschuldigd is zelfstandig werkt, werkloos is of beoordelingsvermogen heeft, is kinderbijslag vrijwel onmogelijk te verzamelen. In sommige gevallen wonen de kinderen in deeltijd bij de ondersteuningsbetalende ouder of de ouder die de betaling betaalt, zorgt ervoor dat het ouderlijk huis in goede staat blijft of de gezinsauto blijft draaien. Wat de reden ook is, wanneer een ontvanger van betalingen achterstallig achterstallig kind wil vergeven, kan de ontvanger een vrijspraak ondertekenen.

Stap

Verwijs naar documenten van uw echtscheiding of van de gerechtelijke procedure waarbij een rechter de betaling van kinderbijstand heeft opgedragen.

Stap

Kopieer de naam van de hogere rechtbank van Alabama, de naam van de partijen en het zaaknummer op een lege pagina of in een tekstverwerkingsbestand. Typ een verklaring die zegt dat u de oordeelsbieder bent voor kinderbijstand in de zaak en dat u het vonnis gedeeltelijk vrijgeeft en bevredigt. Je kunt de achterstallige kinderbijstand vrijgeven vanaf een bepaalde datum of in een bepaald bedrag.

Stap

Onderteken de vrijgave van het vonnis voor een notaris en vraag de notaris om uw handtekening op het document te bevestigen.

Stap

Dien de ondertekende, notariële, originele release in bij de Superior Court Clerk in de provincie waar het vonnis is ingegaan.


Video: Suspense: Heart's Desire / A Guy Gets Lonely / Pearls Are a Nuisance