In Dit Artikel:

Hoe af te schermen in een huis. Als u een woning wilt uitsluiten, is het proces enigszins gecompliceerd en moeten de stappen exact worden gevolgd, anders moet het hele proces worden herhaald.

Stap

Lijdt een standaard. Een standaard is een fout van de lener (u) om een ​​belofte uit te voeren die is vervat in de Note of Deed of Trust.

Stap

Dien een kennisgeving van nalatigheid in. Dit is geschreven kennisgeving aan elke houder van een ondergeschikte akte van vertrouwen (een akte van vertrouwen ingediend na de eerste akte van vertrouwen) of hypotheekgever (persoon die een hypotheek heeft) die het heeft aangevraagd, en kan worden gegeven zodra de lening is delinquent voor vier maanden, tenzij de geldschieter al een ingebrekestelling heeft geregistreerd.

Stap

Neem contact op met een executorialeitsverstrekker om een ​​Trustee-uitverkoop te doen. Dit is meestal een bedrijf dat eigendom is van een titel, escrow of executoriale titel en dat is genoemd in de Deed of Trust om een ​​afscherming uit te voeren.

Stap

Dien een standaardkennisgeving (NOD) in. Dit begint het afschermingsproces. De NOD moet: 1) erkend zijn (ondertekend door de begunstigde of trustee); 2) opgenomen in de provincie waar het onroerend goed zich bevindt; 3) gemaild (geregistreerd of gecertificeerd), met kopieën naar de vertrouwenspersoon, opvolgers en begunstigde van een akte; en 4) gemaild naar personen die om kennisgeving hebben verzocht (mede-ondertekenaars, borgen).

Stap

Dien een Notice of Sale (NOS) in. Dit bepaalt de verkoopdatum van de executiedatum. De verkoopdatum van de executiedatum moet ten minste 21 dagen na de datum waarop de NOS is geregistreerd, zijn. De NOS kan slechts 90 dagen (drie kalendermaanden) worden ingediend nadat de NOD is geregistreerd.

Stap

Stuur kopieën van NOS naar iedereen die een kopie van de NOD heeft ontvangen.

Stap

Publiceer de NOS in een krant die binnen 21 dagen drie keer beschikbaar is voor het publiek. Meestal zal de executoriale beheerder dit afhandelen, tenzij u zelf het volledige proces afhandelt (wat niet wordt geadviseerd vanwege de ernst en complexiteit van de aard van marktafscherming).

Stap

Plaats de NOS bij de accommodatie.

Stap

Mail de NOS per aangetekende of gecertificeerde post naar de leners.


Video: Zo voorkom je dat je huis wordt leeggeroofd