In Dit Artikel:

Als u momenteel werkloosheidsuitkeringen ontvangt of in het verleden een werkloosheidsuitkering hebt ontvangen, kunt u controleren hoeveel u aan uitkeringen hebt betaald. Als u momenteel werkloosheidsuitkeringen ontvangt, kunt u eenvoudig controleren op het bedrag dat u is betaald over de meest recente uitkering die aan u is verzonden. Als je de informatie van het jaar tot heden nodig hebt, kun je die informatie ook krijgen van het nationale werkloosheidskantoor. Als u de informatie voor belastingdoeleinden nodig heeft, verzendt elk staat werkloosheidskantoor belastingformulieren.

Stap

Bel het gratis selfservicenummer voor uw nationale werkloosheidskantoor. Dit aantal wordt vermeld in de gids over werkloosheidsuitkeringen die naar u is gemaild toen u werkloosheidsuitkeringen aanvraagt. Voer uw sofinummer en pincode in om het bedrag te krijgen dat u op uw laatste werkloosheidsuitkering is betaald. U kunt uw jaarbedrag niet op het selfservice-nummer krijgen.

Stap

Gebruik de link 'Contact' op de werkloosheidswebsite van uw staat. Stuur een beveiligd bericht naar het nationale werkloosheidsbureau met de vraag wat u in werkloosheidsuitkeringen is betaald. Als u het jaar-tot-datum bedrag wilt weten, moet u dat specificeren.

Stap

Wacht tot uw 1099G-belastingformulier arriveert, wat meestal in februari gebeurt, om te zien hoeveel u in het voorgaande belastingjaar aan werkloosheidsuitkeringen werd betaald.


Video: WW-uitkering: wanneer heb je er recht op en hoe hoog is de uitkering?