In Dit Artikel:

Uw aangepast bruto-inkomen verwijst naar uw totale belastbare inkomen voor het jaar minus bepaalde aftrekkingen, aanpassingen in het inkomen genoemd. De IRS kan u vragen om de AGI van uw voorgaande jaar in te dienen bij de aangifte in uw huidige jaar om uw identiteit te verifiëren. De regel van de aangifte van uw voorgaande jaar om uw AGI te controleren, hangt af van het formulier dat u hebt gebruikt. Uw AGI is op regel 38 van formulier 1040, regel 21 van formulier 1040A of regel 4 van formulier 1040EZ.

Amerikaans inkomstenbelastingformulier

De belastingaangifte van uw vorige jaar heeft uw AGI.

AGI aanvragen bij de IRS

Als u niet beschikt over uw belastingaangifte van het voorgaande jaar, kunt u de IRS bellen op 800-829-1040 om uw AGI van het voorgaande jaar te verifiëren. U kunt ook een gratis exemplaar van een afschrift van uw belastingaangifte van het voorgaande jaar aanvragen om uw AGI te controleren. Om een ​​transcript te bestellen, belt u de IRS op 800-908-9946 of gaat u naar de IRS-website om uw transcript online te bekijken of om een ​​kopie per post te bestellen. U moet uw naam, geboortedatum, sofinummer, registratiestatus van uw laatste retour en adres van uw laatste terugkeer opgeven.


Video: Wife Finds Her Husband has Mistress Arranges A Birthday Present He'll Never Forget