In Dit Artikel:

De netto huidige dalwaarde (NPV) op de BA II Plus Financiële rekenmachine vindt de huidige waarde van een stroom van kasstromen. Hoewel de tijdswaarde van geldsleutels de huidige waarde van een forfaitaire betaling of een stroom van kasstromen kan vinden die niet gedurende de gehele beleggingshorizon verandert, NPV-functie doet zelfs meer. Het kan dezelfde huidige waardeberekeningen maken als de tijdwaarde van geldfuncties, maar vindt ook de contante waarde van een stroom geldstromen die gedurende de beleggingshorizon veranderen.

NPV berekenen

Open het cashflow-werkblad (CF) en voer elke cashflow en de bijbehorende frequentie in. Bijvoorbeeld, een investering met $ 100 in jaar één, $ 200 in jaar twee en $ 300 in jaar drie zou worden ingevoerd als:

CF0 = 0, C01 = 100, F01 = 1, C02 = 200, F02 = 1, C03 = 300, F03 = 1

Druk op de NPV-knop. Wanneer het display toont ik voor de rentevoet, geef de juiste discontovoet en druk op de enter-knop. Voer bijvoorbeeld I = 7 in voor een discontovoet van 7%.

Sluit de NPV-functie niet af, maar druk in plaats daarvan op de pijl-omlaag boven aan de rekenmachine, zodat op het display NPV wordt weergegeven. Druk op de knop CPT en de rekenmachine moet de oplossing retourneren. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld, NPV = $ 513.04.


Video: