In Dit Artikel:

Hoe IRS-formulier 2159 in te vullen. IRS-formulier 2159, getiteld "Regeling aflossingen loonbelasting", kan worden ingevuld door individuele belastingbetalers of hun werkgevers. Het machtigt de Internal Revenue Service om automatisch een maandelijks bedrag af te trekken van hun loon om een ​​openstaande belastingschuld te betalen. Soms wordt IRS-formulier 2159 vrijwillig ingediend door de belastingbetaler; soms kan de IRS het formulier gebruiken om het loon van een belastingplichtige te versieren.

Stap

Download IRS-formulier 2159 van de website van de Internal Revenue Service of bel (800) TAX-FORM om een ​​exemplaar te ontvangen. De IRS kan u een kopie van het formulier toesturen als u uw loon moet laten garneren.

Stap

Vul de naam, het adres en de contactgegevens van uw werkgever in, inclusief telefoonnummer. Geef uw naam, adres, sofinummer of EIN, sofinummer voor sociale zekerheid of EIN (indien van toepassing), privé- en zakelijke telefoonnummers en de naam en het adres van uw financiële instelling op. Een vertegenwoordiger van de werkgever moet het formulier ondertekenen en dateren en de frequentie van de toekomstige aftrek van de salarisafrekening controleren - wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of anders.

Stap

Lever formuliernummers (bijv. 1040 of 1040A) in om aan te geven welke belastingen u verschuldigd bent. Vermeld de belastingperiode (n) waarvoor de loonaftrekovereenkomst moet worden gesloten en het totaalbedrag dat verschuldigd is aan de IRS. Geef aan hoe vaak u wordt betaald (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of anders) en voer in hoeveel geld per betaalperiode u de IRS autoriseert om van uw salaris af te trekken. Laat de belastingdienst weten wanneer de inhoudingen moeten beginnen en als u wilt dat het bedrag in de toekomst zal stijgen of dalen.

Stap

Onderteken en dateer het formulier, samen met uw partner indien van toepassing, en geef uw titel op. Uw werkgever moet formulier 2159 bij de IRS indienen voor u. Raadpleeg de officiële website van de IRS voor specifieke instructies met betrekking tot het postadres waarnaar uw werkgever formulier 2159 moet sturen; het varieert per staat.


Video: