In Dit Artikel:

Als u een onafhankelijke contractant betaalt, ook wel freelance-werknemer genoemd, meer dan $ 10 voor werk in het belastingjaar, vereist de controleur van Maryland dat u die contractant een 1099 verstrekt. Formulier 1099 is een federaal formulier voor inkomstenbelasting dat aangeeft het bedrag van de inkomsten betaald aan een onafhankelijke contractant. U moet 1099 formulieren verstrekken aan uw aannemers en de Internal Revenue Service. Als u 1099-formulieren bij de IRS wilt indienen, moet u ook formulier 1096 indienen. Belastingplichtigen in Maryland dienen formulier 1099 op dezelfde manier in als belastingbetalers in de rest van het land.

Hoe een 1099 in te dienen met Maryland: Maryland

Dien uw 1099s in Maryland op met de IRS.

Stap

Bel de IRS op 800-829-3676 om 1099- en 1096-formulieren aan te vragen. De formulieren 1099 en 1096 die beschikbaar zijn op de IRS-website kunnen niet worden gescand door de IRS en kunnen daarom niet worden ingediend bij de IRS. Als u een 1099- of 1096-formulier afdrukt via internet, betaalt de IRS u $ 50 per formulier.

Stap

Voer uw naam, adres en fiscaal identificatienummer in op het 1099-formulier, evenals de naam, het adres en het belastingidentificatienummer van uw onderaannemer. Voer in de juiste vakken het bedrag in dat aan uw onderaannemer is betaald. Voer een 1099 in voor elke onderaannemer.

Stap

Voeg het totale bedrag van de betaalde lonen aan subcontractanten toe van elke 1099 die u indient en voer het totaal in op formulier 1096, regel vijf. Vul de rest van formulier 1096 in, waarvoor u uw naam, adres en identificatienummer van de belastingbetaler nodig hebt. Voer het nummer van 1099s in dat je aan het indienen bent op regel drie van je 1096.

Stap

Mail formulier 1096 en kopieer A van elk 1099-formulier naar de IRS. De belastingbetalers in Maryland moeten kopieën sturen naar:

Department of Treasury Internal Revenue Service Center Kansas City, MO 64999

Stap

Geef of kopieer Kopie 1, Kopie 2 en Kopieer B naar de onderaannemer die vermeld staat op het betreffende 1099-formulier. Houd kopie C voor uw administratie.


Video: