In Dit Artikel:

Veel werkgevers betalen werknemers een uurloon. Afhankelijk van de praktijk van het bedrijf, moet de werknemer mogelijk zijn eigen tijd bijhouden. Als u uw tijd tot op de minuut moet bijhouden, kan het vooraf verwarren van de minuut tot decimale verhouding verwarrend lijken. Gebruik echter een eenvoudige wiskundige formule om deze taak te voltooien. Je kunt tot op de minuut zelf bepalen hoe laat het is om te rapporteren over de urenstaat.

Hoe noteer ik notulen voor een urenstaat: urenstaat

Automatische tijdklok.

Stap

Noteer alle gewerkte tijd elke dag. U kunt dit doen in uren en minuten of op starttijd om de tijd te stoppen. U kunt bijvoorbeeld opnemen dat u hebt gewerkt van 9.00 uur tot 17.00 uur of 8 uur.

Stap

Controleer de tijd van elke dag. Als er extra minuten zijn gewerkt, wordt de volgende berekening gebruikt om de decimale conversie te bepalen. Deel het aantal minuten op dat met 60 is gewerkt. Dit is de fractie van het totale aantal gewerkte uren. Als je 33 minuten per uur hebt gewerkt, is het totale aantal gewerkte minuten gelijk aan 33 gedeeld door 60, wat gelijk is aan 0,55.

Stap

Vraag uw werkgever of ze op of aflopen naar het dichtstbijzijnde kwartier. Sommige werkgevers doen dit voor de eenvoud. Als dat zo is, moet u alleen focussen op tijdsintervallen van 15, 30 en 45 minuten.


Video: