In Dit Artikel:

Het verdiende inkomstenbelastingkrediet of EITC is een belastingvoordeel voor individuen en gezinnen met een laag inkomen, dat tot doel heeft extra financiële steun te bieden. Kwalificaties en de hoogte van de uitkering hangen af ​​van hoeveel de belastingbetaler verdient, welk soort inkomen hij ontvangt, hoeveel kinderen hij verzorgt en zijn burgerlijke staat.

Stap

Bepaal of u inkomsten hebt verdiend. Het verdiende inkomen is een belastbaar inkomen dat u krijgt door te werken. De twee manieren om inkomen te krijgen, is door te werken voor iemand die je betaalt of in een bedrijf werkt dat je bezit. Inkomsten die u ontvangt uit rente, pensioenen en sociale zekerheid worden niet als verdiende inkomsten beschouwd. Een uitzondering op deze regel is als u een handicap hebt en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Als dit het geval is, zijn die uitkeringen verdiende inkomsten totdat u de minimumleeftijd voor pensionering hebt bereikt. Op dat moment worden deze voordelen niet langer beschouwd als verdiende inkomsten. Als u geen arbeidsinkomen heeft, komt u niet in aanmerking voor het belastingvoordeel.

Stap

Bepaal of uw inkomen onder de inkomenslimieten van het EITC valt. Huishoudens die meer verdienen dan een bepaald bedrag komen niet in aanmerking voor het EITC. Op het moment van publicatie variëren de limieten van $ 13.660 voor een persoon die afzonderlijk indient zonder kwalificerende kinderen tot $ 49.078 voor een paar samen met drie of meer gekwalificeerde kinderen indienen. Ook moet uw beleggingsinkomen het hele jaar $ 3.150 of minder zijn.

Stap

Beoordeel of uw kind, als u het heeft, voldoet aan de EITC-criteria. Uw kind moet een geldig sofinummer hebben en moet ook uw zoon, dochter, geadopteerd kind, stiefkind, pleegkind, broer, zus of kleinkind zijn. Het kind moet jonger zijn dan jij, en jonger dan 19 jaar, jonger dan 24 jaar en een voltijdstudent of gehandicapt. Het kind moet meer dan een half jaar bij u in de VS hebben gewoond. Als u een inkomen hebt dat lager is dan de beperking van het belastingjaar voor uw specifieke situatie, komt u in aanmerking voor EITC.

Stap

Bepaal of u in aanmerking komt op basis van werknemersregels als u geen kind hebt. U en uw echtgeno (o) t (e), indien getrouwd, moeten meer dan de helft van het belastingjaar in de Verenigde Staten hebben gewoond. U of uw partner moet tussen de 25 en 65 jaar oud zijn. Ten slotte kunnen u en uw partner niet als iemand anders's persoon worden beschouwd. Als u aan deze criteria voldoet en minder inkomsten hebt dan de limiet van het belastingjaar voor uw specifieke situatie, komt u in aanmerking voor EITC.


Video: Misschien krijg je nog wel meer terug van de belasting | NOS op 3