In Dit Artikel:

Elke keer dat u voor een werkgever werkt, moet die werkgever u een formulier W-2 sturen voor doeleinden van federale inkomstenbelasting. Een formulier W-2 bevat de lonen en belastingverminderingen van een werknemer voor een specifiek kalenderjaar - 1 januari tot en met 31 december. Het is gemakkelijk om uw totale jaarlijkse inkomsten uit het oog te verliezen als u meer dan één baan hebt. U kunt echter gemakkelijk uw jaarsalaris berekenen aan de hand van uw W-2-formulieren in enkele minuten.

Hoe jaarlijks salaris van W-2 formulieren bepalen: bepalen

Stap

Verzamel alle W-2-formulieren die u gedurende een kalenderjaar hebt ontvangen.

Stap

Bevestig dat uw informatie juist is. Het is belangrijk dat u de juiste W-2-formulieren in uw bezit hebt voor het juiste belastingjaar. Controleer dus de formulieren om te zien dat uw naam, sofinummer, adres, contactgegevens van de werkgever en het belastingjaar correct zijn op elk formulier.

Stap

Lokaliseer Box 1 (Lonen, tips, andere compensatie) op uw Form W-2 en noteer het bedrag dat in dat vak verschijnt. Voer deze stap uit voor elke W-2 die u gedurende dat jaar hebt ontvangen.

Stap

Bereken uw jaarsalaris door de bedragen die u hebt genoteerd op te tellen in uw W-2-formulieren om uw jaarsalaris te bepalen.


Video: mDWF: instructievideo spelersopgaaf