In Dit Artikel:

In de beleggingswereld hoor je vaak dat mensen de term 'een sterke balans' gebruiken. Veel beleggers overwegen te beleggen in bedrijven met een sterke balans omdat ze eerder geneigd zijn hun schulden af ​​te betalen. Een balans bestaat uit drie componenten: activa, passiva en eigen vermogen. Een sterke balans geeft aan dat een bedrijf liquide is, wat betekent dat het voldoende liquide middelen heeft om zijn verplichtingen te verwerken. Het hebben van een grote hoeveelheid geld is niet de enige bepalende factor bij het bepalen of een balans sterk is. Veel beleggers gebruiken liquiditeitsratio's om de sterkte van een balans te bepalen.

Hoe te beslissen wat een sterke balans is: sterke

De balans is een van de fundamentele financiële verklaringen.

Stap

Onderzoek de activa van het bedrijf. Bepaal of het bedrijf voldoende vlottende activa heeft om zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een bedrijf dat meer verplichtingen dan activa heeft, wordt als financieel zwak beschouwd. Ook al heeft een bedrijf een aanzienlijk bedrag aan vlottende activa, het is niet de enige om rekening mee te houden.

Stap

Bereken de huidige verhouding door het totale vermogen van een bedrijf te delen door kortlopende schulden. De huidige ratio wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Een huidige ratio van 1 of hoger verdient de voorkeur bij het bepalen van de financiële sterkte van een bedrijf, volgens de website Financial Speculation.

Stap

Bereken de snel ratio door voorraad af te trekken van vlottende activa en dat resultaat te delen door kortlopende schulden. De quick ratio is een meer accurate meting van het vermogen van een bedrijf om zijn schulden te betalen. Een korte ratio hoger dan 1 betekent dat het bedrijf zich in een goede financiële positie bevindt.

Stap

Bereken de cash-to-debt-ratio door contanten en kortetermijnbeleggingen toe te voegen en dat totaal te delen door de kortlopende en langlopende schulden. Het is belangrijk voor een bedrijf om een ​​hoog percentage van zijn geld te verdienen met zijn activiteiten en niet om veel schulden te hebben. Een gunstige cash-to-debt ratio is gelijk aan of groter dan 1,5.

Stap

Bereken de debt-to-equity ratio door het totale bedrag van de verplichtingen van een onderneming te delen door het eigen vermogen. De debt-to-equity ratio bepaalt het bedrag aan schulden en eigen vermogen dat een bedrijf gebruikt om activa te kopen. Als de ratio lager is dan 1, betekent dit dat een bedrijf het grootste deel van zijn vermogen koopt met eigen vermogen, wat financiële kracht blijkt.

Stap

Onderzoek trends uit het verleden. Om de sterkte van een balans verder te bepalen, moet u positieve en negatieve trends binnen een bedrijf analyseren. Bepaal of belangrijke gegevens op de balans in de loop van de tijd verbeteren of afnemen. Vergelijk de financiële gegevens van de balans met de balansen en bedrijfsratio's van soortgelijke bedrijven.


Video: Voedingssupplementen die HUIDVEROUDERING tegen gaan