In Dit Artikel:

Intern rendement, afgekort als IRR, is een berekening die vaak wordt gebruikt om investeringen zoals onroerend goed en verzekeringspolissen te vergelijken. In eenvoudige bewoordingen definieert de IRR de groei van uw investering als een percentage. Het aantal wordt berekend op basis van de waarde van de investering aan het einde van een periode, in tegenstelling tot het startkapitaal en eventuele betalingen die tijdens de periode zijn gedaan. Vaak wordt de IRR berekend op basis van een termijn van één maand en moet deze worden geëxtrapoleerd naar een rendement op jaarbasis voor boekhoudkundige doeleinden. Vermenigvuldigen met 12 geeft een schatting, maar voor nauwkeurige berekeningen wordt een complexere vergelijking gebruikt.

Laptopcomputer met spreadsheet op scherm

Spreadsheet-software kan IRR-berekeningen versnellen.

Stap

Voeg 1 toe aan uw maandelijkse IRR. Als uw maandelijkse rendement bijvoorbeeld zes procent is, voegt u 1 tot 0,006 toe voor een totaal van 1.006.

Stap

Verhoog dat totaal tot de 12e macht. In dit geval zou dat een cijfer van 1.0744 opleveren.

Stap

Trek 1 van het totaal af. In ons voorbeeld blijft dat 0.0744. Uitgedrukt als een percentage, komt dit uit op een geannualiseerde IRR van 7,4 procent.


Video: Excel || Doelzoeken in Excel - Doelzoeken is een onderdeel van de wat als analyse groep